دانلود پایان نامه بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از اساتید

عنوان:  بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  قوچان از اساتید چکیده دانشگاههای ما، به دلیل گرفتاریها و مسائل گوناگون، کمتر فرصت این را داشته اند به نظرات دانشجویان، که در حقیقت دریافت کنندگان اصلی آموزش عالی هستند، وقوف پیدا کنند و ملاحظه نمایند که آیا آموزش عالی در راه صحیح و مناسب حرکت می کند، یا آن که چنین نیست و تلاشها فاقد جهت هستند. یک رودخانه همیشه مسیر خودش را پیدا می کند و به دریا می ریزد، ما هم باید هدف و راه خودمان را پیدا کنیم، هدف اصلی همه انسانها خوشبخت زیستن اس...
بیشتر