پایان نامه بررسی و مقایسه معادن دولومیت ایران

 مقدمه معدن دولومیت شهرضا   با توجه به اهمیت کانسارهای […]

حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون

Format : PPT | Size: 152 KB | page : 31

دانلودمقاله الگوریتم کلونی مورچه ها

۳۰:Format:PPT|Size:303KB|page

سوالات تخصصی کارشناس مکانیک

Format :Pdf |Size:301 KB |page:8

مقاله حاشیه نشینی، حاشیه نشینی وجرم شناسی

Format: Word | Size: 129 KB | pages: 25

دستگاه دفع ادرار

۱۰:Format : Word| Size:55.9 KB | page

مقاله نقش عوامل انسانی در امنیت شبکه‌های کامپیوتری

Format: Word | Size:29.8 KB| pages: 7