گزارش کارآموزی، کارخانه ریسندگی و بافندگی

تاریخچه کلی کارخانه کارخانه بافندگی تابان در سال ۱۳۵۳ هجری […]