پرسشنامه مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان

دانلود رایگان پرسشنامه مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین
بیشتر

دانلود پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی، منابع قدرت

عنوان: دانلود پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی، منابع قدرت چکیده پرسشنامه‌ای که در اختیار شماست صرفا ابزاری جهت گردآوری اطلاعات برای تهیه و تدوین یک کار پژوهشی و دانشگاهی است. نظر به اینکه یافته‌های پژوهشی میتواند بر فرایند آموزش و پرورش تاثیر بگذارد  
بیشتر

دانلود پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان

عنوان:دانلود پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان  این پرسشنامه مربوط به تحقیقی دانشگاهی با عنوان ((بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور در سال تحصیلی ۸۶-۸۵)) می باشد  
بیشتر

دانلود مقاله عوامل اخلالگری (آثار ناشی از پرسشگر)

مقدمه در درون جامعه‌شناسى ـ و شاید و استثناء مکتب تعامل‌گرائى نمادى ـ پرسشنامه مى‌تواند رایج‌ترین تکنیک تحقیق کاربردى باشد. در این مورد نیز باید به منابع مطالعاتى تخصصى اشاره کرد (از جمله آنگر ـ Anger، ۱۹۶۹؛ فیلیپس ـ Phillips، ۱۹۷۰؛ شویش ، ۱۹۷۳؛ هولم Holm ـ ؛ ۱۹۷۹ ـ ۱۹۷۵)؛ ما مى‌توانیم در این رابطه فقط ملاحظاتى چند براى جهت‌گیرى‌هاى نخستین داشته باشیم. ابتدا تفکیک چند مطلب لازم مى‌نماید. از لحاظ محتواى پرسشنامه اغلب بین پرسش‌هاى‌ واقعى (مثلاً مربوط به سن، گذاران زندگی) و پرسش‌هاى مربوط به عقای...
بیشتر

پرسشنامه تاثیر سیستم های اتوماسیون بر ارتباطات سازمانی

هدف پرسشنامه : بررسی تاثیرسیستم هایاتوماسیون بر ارتباطات سازمانی نحوه تکمیل : نظر خود را در مورد تاثیر سیستم اتوماسیون توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده . تعداد سوالات:  ۱۹ گویه نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است.
بیشتر

پرسشنامه جو سازمانی وانگیزش کارکنان

هدف پرسشنامه : بررسی جو موجود در سازمان. نحوه تکمیل : نظر خود را در مورد جو موجود در سازمان با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه جو سازمانی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده . تعداد سوالات:  ۲۴ توضیحات : سوالات پرسشنامه انگیزش کارکنان به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده . نوع فایل : Word 2007 تعداد سوالات:  در قالب سه سوال طراحی شد که درکل تعداد گویه ها ۲۶ روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است.
بیشتر