سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرای کشور

نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرای کشور سال۱۳۹۴ فهرست مطالب زبان انگلیسی- عمومی فناوری اطلاعات هوش و توانمندیهای عمومی    
بیشتر

سوالات استخدامی سازمانها و ادارات دولتی

مجموعه سوالات استخدامی ویژه سازمانها و ادارات دولتی مجموعه سوالات قوانین مجموعه سوالات علوم بانکی مجموعه سوالات کامپیوتر مجموعه سوالات اقتصاد مجموعه سوالات فنون تدریس مجموعه سوالات قانون مجموعه سوالات حسابداری مجموعه سوالات هوش مجموعه سوالات مدنی مجموعه سوالات مدیریت مجموعه سوالات روانشناسی مجموعه سوالات سنجش و ارزیابی مجموعه سوالات تعلیم و تربیت مجموعه سوالات تکنولوژی
بیشتر

دانلود سوالات استخدامی آموزش پرورش سال ۱۳۸۹

سوالات عمومی (همراه با پاسخنامه) دفترچه عمومی سال ۸۹ (مشترک بین تمام رشته ها) سوالات تخصصی شامل رشته های ذکر شده در جدول زیر میباشد. (بیش از ۱۶۰۰ سوال تخصصی بدون پاسخنامه) سوالات هنر آموز حسابداری سوالات هنر آموز کامپیوتر سوالات کارشناس فناوری (IT) سوالات هنر آموز تأسیسات سوالات هنر آموز صنایع نساجی سوالات کارشناس امور حقوقی سوالات آموزگار دوره ابتدایی سوالات مشاور تحصیلی سوالات کارشناس آمار سوالات هنر آموز ماشین های کشاورزی سوالات هنر آموز صنایع چوب سوالات هنر آموز نقشه بردا...
بیشتر

مجموعه سوالات اطلاعات سیاسی واجتماعی

مجموعه سوالات اطلاعات سیاسی واجتماعی (به همراه پاسخنامه) ۳۲۵  سوال مسائل اجتماعی ، سیاسی و مبانی قانونی  
بیشتر

نمونه سوالات اختصاصی(رشته کامپیوتر) آزمون وزارت نیرو

نمونه سوالات اختصاصی(رشته کامپیوتر) آزمون وزارت نیرو       بدون پاسخنامه        فهرست مطالب:      سیستم عامل    مبانی شبکه ها     برنامه سازی      
بیشتر