دانلود مقاله بررسی رضایت شغلی در کارخانه راد فرمان

چکیده دراین تحقیق به بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان می پردازیم رضایت شغلی را نگرش آگاهانه مثبت و کلی فرد نسبت به شغل خویش تعریف نموده و سپس به تعاریف مفاهیم مرتبط با موضوع پرداخته می شود. عوامل متعددی را به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق که در ارتباط با متغیر تابع رضایت شغلی دارند را شناسایی و پیرامون هر کدام بحث نظری و نتایج تحقیقات گذشته بیان می شود. به طور کلی متغیرها و عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی در سه حوزه فردی و انگیزشی , سازمانی و اجتماعی دسته بندی شده و س...
بیشتر

دانلود مقاله عوامل اخلالگری (آثار ناشی از پرسشگر)

مقدمه در درون جامعه‌شناسى ـ و شاید و استثناء مکتب تعامل‌گرائى نمادى ـ پرسشنامه مى‌تواند رایج‌ترین تکنیک تحقیق کاربردى باشد. در این مورد نیز باید به منابع مطالعاتى تخصصى اشاره کرد (از جمله آنگر ـ Anger، ۱۹۶۹؛ فیلیپس ـ Phillips، ۱۹۷۰؛ شویش ، ۱۹۷۳؛ هولم Holm ـ ؛ ۱۹۷۹ ـ ۱۹۷۵)؛ ما مى‌توانیم در این رابطه فقط ملاحظاتى چند براى جهت‌گیرى‌هاى نخستین داشته باشیم. ابتدا تفکیک چند مطلب لازم مى‌نماید. از لحاظ محتواى پرسشنامه اغلب بین پرسش‌هاى‌ واقعى (مثلاً مربوط به سن، گذاران زندگی) و پرسش‌هاى مربوط به عقای...
بیشتر

دانلود راهنمای نگارش پروپوزال

مقدمه هدف کلی هر پروپوزال ترغیب خواننده آن به انجام کاری است. این خواننده می تواند یک مشتری بالقوه باشد که در نظر داریم تشویق به خریداری محصول یا خدمات ما گردد، و یا کارفرمایی که می خواهیم او را به سرمایه گذاری در امر اجرای یک پروژه ترغیب کنیم. هر پروپوزال یک طرح برای برآورده ساختن یک نیاز پیشنهاد می نماید و دریافت کننده آن، طرح پیشنهادی را با توجه به اینکه پروپوزال مزبور به سوالات زیر تا چه اندازه خوب پاسخ می دهد، ارزیابی می نماید: پیشنهاد ما چیست؟ برای انجام آن چگونه طرحریزی کرده ایم؟ چ...
بیشتر

دانلود راهنمای ،اندیشیدن درباره تحقیق

چکیده این مطلب راهنمای عملی و تجربی برای انجام تحقیق است. هدف اصلی آن کمک به افراد کم‌تجربه‌ای است که پروژه‌های تحقیقاتی با مقیاس کوچک انجام می‌دهند. در عین حال، مطالعه این مطلب هم برای کسانی که درس روش تحقیق می‌خوانند، هم برای کسانی که پروژه تحقیقاتی در دست اجرا دارند، و هم برای کسانی که درس روش تحقیق را تدریس می‌کنند یا راهنمایی دانشجویان و پژوهشگران تازه کار را به عهده دارند، مفید است. مطلب به زبانی ساده و بدون استفاده از اصطلاحات پیچیده فنی و علمی نگاشته شده و برای ارائه مطالب، شیوه‌های مخ...
بیشتر

ویژگی های یک مقاله برای انتشار در نشریات علمی

چکیده در این نوشته به ویـژگی‌هـای کلّی یک مقاله علمی - پژوهشی برای انتشــار در نشریاتـی که مقـالات آنها مـورد داوری قرار می‌گیرند (Refereed Journals) پرداخته شده است. این نشریات یا مجلّه‌ها پس از دریافت مقاله آن را برای داوری نزد سه یا چند نفر از داوران که به موضوع مورد بحث مقاله آشنایی دارند ارسال می‌دارند. پس از دریافت نظرات و پیشنهادات داوران، در صورتی که مقاله قابلّیت انتشار داشته باشد، نشریه مقاله مورد بحث را منتشر می‌نماید. چارچوب‌های آورده شده در این نوشته نیز می‌تواند برای مقاله‌های ارس...
بیشتر