دانلود رایگان پایان نامه فدک

چکیده فدک سرزمینی آباد در سراشیبی خیبر در شمال مدینه واقع شده و نیز  باغها و نخلستانهای فراوان داشت لازم به ذکر است ساکنان آن یهودی بودند. بعد از فتح خیبر در سال هفتم هجرت دستور فتح فدک بوسیله جبرئیل، توسط شخص پیامبر و علی (ع) ابلاغ شد، که آن دو بزرگوار شبانه بدون جنگ وخونریزی این سرزمین را فتح نمودند. طبق آیه صریح قرآن سرزمینهایی که بدون لشکرکشی فتح شود ملک خاص پیامبر اکرم (ص) است و هر تصمیمی که بخواهد می‌تواند درباره آنها بگیرد. پس از فتح فدک آیه «فآت ذالقربی حقه» (سوره اسراء آیه ۲۶)...
بیشتر

دانلود پایان نامه سکولاریسم

عنوان پایان نامه بررسی سکولاریسم و کشف حجاب در ایران چکیده  مصطفی کمال آتاتورک در اثراقدامات تدریجی و آشکار توانسته بود به عمر امپراطوری عثمانی پایان دهد و کشور کوچک  ترکیه را  بنیان  نهد ، برآن  شد تا کشور ترکیه را در مسیر نوسازی قرار دهد ؛ نوسازی  که مصطفی کمال خواستار آن بود ، در واقع غربی سازی بود و در این راستا می بایست تمام  سنتها از بین می رفت . وی  برای رسیدن به این هدف، مبارزه گسترده با مذهب و نیروهایی  مذهبی انجام داد و اسلام رسمی  را بطور کامل از جامعه ترکیه پاک کرد . در کنار اقدام...
بیشتر

دانلود کتاب اقبال لاهوری، نریمان پارسی و صعود سلطنت پهلوی

اقبال لاهوری، نریمان پارسی و صعود سلطنت پهلوی عبدالله شهبازی در فصلنامه تاریخ معاصر ایران (سال اول، شماره اول، بهار ۱۳۷۶ ) مجموعه ای از م کاتبات علامه محمد اقبال لاهور ی و غلامعباس آرام و نامه گ . ک. نریمان منتشر شد که برای شناخت فضا ی فکری و س یاسی دوران تار یخی صعود و اقتدار سلطنت پهلوی از اهمیت خاصی برخوردار است. در جستار حاضر، نخست به تجد ید چاپ اسناد مهم و ارزشمند فوق مبادرت می ورزیم و سپس م ی کوشیم تا تصو یری مجمل از مسا یل عمده مطروحه در ا ی ن مکاتبات را ارائه ده یم و با زندگ ی و...
بیشتر

دانلود مقاله جامعه شناسی مدیرت

چکیده: بیشتر مباحثات در برابر مدیریت تصویری نسبتاً مزورانه ارائه مین‌ماید (برای مثال پارکر ۲۰۰۲: گِری ۲۰۰۴)،. طبق این انتقادات، مدیریت زبان موذیانه‌ای دارد که از زبان چوبی کارگذاران در هر بخش جامعه تراوش میکند. مدیریت بظاهر نوعی نوسخنی اُوروِل است که ذهن را تیره میکند، زبان را میبندد و جسم را محکم به کارگاههایمان میبندد. طبق نظر منتقدین، جریان مدیریت یکسری از زبانها و کارهائی است که بواسطه اشکال قاعده مند دانش توسعه یافته است و دنیائی میسازد که تحت کنترل مدیر و تکنولوژی مدیریت است (پارکر ۲۰۰۲: ...
بیشتر

مهم ترین مطالب عقیدتی سیاسی مصاحبه استخدامی

مهم ترین مطالب عقیدتی سیاسی مصاحبه استخدامی آنچه در این فایل مشاهده خواهید کرد: ولایت فقیه شورای نگهبان، وظایف، اعضا، مصاحبه عقیدتی، سیاسی استخدامی مراجع تقلید، مصاحبه عقدتی استخدامی مجلس خبرگان ره بری، مصاحبه عقیدتی، سیاسی استخدامی احکام مبطلات روزه و قضای روزه، مصاحبه عقیدتی استخدامی شکیات و مبطلات نماز، مصاحبه عقیدتی سیاسی استخدامی اختلاف نظر بین ولایت فقیه و مرجع تقلید، مصاحبه عقیدتی سیاسی استخدامی شورای نگهبان، وظایف، اعضا، مصاحبه عقیدتی، سیاسی استخدامی احکام و دستورات نماز جمع...
بیشتر

مجموعه سوالات اطلاعات سیاسی واجتماعی

مجموعه سوالات اطلاعات سیاسی واجتماعی (به همراه پاسخنامه) ۳۲۵  سوال مسائل اجتماعی ، سیاسی و مبانی قانونی  
بیشتر