دانلود کتاب اقبال لاهوری، نریمان پارسی و صعود سلطنت پهلوی

اقبال لاهوری، نریمان پارسی و صعود سلطنت پهلوی عبدالله شهبازی در فصلنامه تاریخ معاصر ایران (سال اول، شماره اول، بهار ۱۳۷۶ ) مجموعه ای از م کاتبات علامه محمد اقبال لاهور ی و غلامعباس آرام و نامه گ . ک. نریمان منتشر شد که برای شناخت فضا ی فکری و س یاسی دوران تار یخی صعود و اقتدار سلطنت پهلوی از اهمیت خاصی برخوردار است. در جستار حاضر، نخست به تجد ید چاپ اسناد مهم و ارزشمند فوق مبادرت می ورزیم و سپس م ی کوشیم تا تصو یری مجمل از مسا یل عمده مطروحه در ا ی ن مکاتبات را ارائه ده یم و با زندگ ی و...
بیشتر

دانلود مقاله نقد و تحلیل آراءادبی غربی‌ها

چکیده در تعریف واژه ی ادبیات، ماهیت، فواید و نقش آن در زندگی بشر و نیز در حوزه ها و کارکردهای عملی آن، از قدیمترین زمان تاکنون مباحث گوناگونی صورت گرفته است؛ برخی آنرا به مفهوم اخلاقی و برخی در معانی ادبی و عده ای نیز به هر دو مفهوم اخلاقی و ادبی آن به کار برده اند. اما امروزه ادبیات با سایر علوم جدیدی چون روان شناسی، زبان شناسی و نقد ادبی پیوند خورده و اهمیت والایی پیدا کرده است. اگر ما یک سیر اجمالی در آراء و نظریه های ادبی غربی ها داشته باشیم، با مطالعه ی آراء ادبی افلاطون، ارسطو، سیدنی، ج...
بیشتر

دانلود تحقیق مقایسه آثار شاعران زن از لحاظ فکر و محتوا با شاعران مرد در شعر معاصر

موضوع: مقایسه آثار شاعران زن از لحاظ فکر و محتوا با شاعران مرد در شعر معاصر چکیده ادبیات فارسی حضور زنان را چگونه در خود پذیرفته است؟ زنان چه فعالیت و تأثیری در ادب پارسی داشتهاند؟ و بالاخره تأثیر زنان در پایهگذاری، پیشرفته و تحولات شعر فارسی، این مهمترین جلوه ادبی زبان فارسی، چگونه بوده است؟ با یک دید کلی بعد از ناصرالدین شاه قاجار بروز تحولاتی چشمگیر در موقعیت و عملکرد زنان ایران پدید آمد به صورتی که هماکنون زن ایرانی امتیازات چشمگیری به دست آورده و از اعتبار و موقعیتی بسیار ممتازتر از گذش...
بیشتر

دانلود بیوگرافی مولانا

چکیده جلال‌الدین محمد درششم ربیع‌الاول سال۶۰۴ هجری درشهربلخ تولد یافت. سبب شهرت او به رومی ومولانای روم، طول اقامتش‌ و وفاتش درشهرقونیه ازبلاد روم بوده است. بنابه نوشته تذکره‌نویسان وی درهنگامی که پدرش بهاءالدین از بلخ هجرت می‌کرد پنجساله بود. اگر تاریخ عزیمت بهاءالدین رااز بلخ  در سال ۶۱۷ هجری بدانیم، سن جلال‌الدین محمد درآن هنگام قریب سیزده سال بوده است. جلال‌الدین در بین راه در نیشابور به خدمت شیخ عطار رسید و مدت کوتاهی درک محضر آن عارف بزرگ را کرد. چون بهاءالدین به بغدادرسیدبیش ازسه روزدرآ...
بیشتر

دانلود بیوگرافی سیمین دانشور

چکیده سیمین دانشور در سال ۱۳۰۱ ش. در خانواده ای تحصیل کرده در شیراز به دنیا آمد. بعدها تحصیل در ادبیات فارسی را تا دریافت درجه دکترای آن دریافت کرد و سالها به تدریس تاریخ هنر در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران پرداخت. ▪ سیمین دانشور دو ویژگی عمده داشت: ۱) اول از همه اینکه، نخستین زن نویسنده ی جدی در ادبیات معاصر ماست. ۲) دیگر آنکه، اولین فارغ التحصیل دوره ی دکترای ادبیات فارسی و به جای اینکه به کاوش در آثار دیگران بپردازد خود اثر آفرید تا بیایند و در آن کاوش کنند. در اینجا نویسنده ای ظهور می ...
بیشتر

دانلود بیوگرافی سیمین بهبهانی

موضوع: بیوگرافی سیمین بهبهانی چکیده می دانیم که سخن ادبی و شعری یعنی سخنی که از حدّ معمول یک سخن عادی، بالاتر و خیال انگیزتر باشد و حتی از واقعیت به دور باشد. شعر، زیبا سخن گفتن و در پرده سخن گفتن است که جز با صور خیال میسّر نمی باشد. در کتاب صور خیال در شعر فارسی در این باره چنین آمده است: «از قدیمی ترین ادوار شعر فارسی ، خیال به معنی تصویر پرهیبت و شبح و سایه و مفاهیم مشابه و نزدیک به معانی به کار رفته است.» ۱ و کروچه می گوید: «شعر انسان را به مقام بالاتر که در وجود اوست، عروج می دهد باز ب...
بیشتر