دانلود مقاله ابزارهای مدرن آموزشی

عنوان فارسی: استفاده از ابزارهای مدرن آموزشی در دروس فنی مکانیک

عنوان انگلیسی: Modern tools in education used within the technical mechanics
lessons

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده

در این مقاله به بررسی استفاده از ابزارهای مدرن آموزشی در دروس فنی مکانیک به ویژه در حوزه های تحلیل استاتیکی و دینامیکی مکانیزم پرداخته شده است. بحث اصلی این مقاله بر روی بررسی امکان حل یک مساله به سه روش مختلف متمرکز شده است. دانشجویان ابتدا با قوانین اساسی علم مکانیک آشنا می شوند و پس از حل مساله قادر هستند تا علاوه بر مقایسه جواب بدست آمده با نتایج قبلی، در مورد مزایا و معایب هر کدام از روش ها نتیجه گیری کنند. می شود گفت که رایج ترین روش حل مساله، استفاده از ابزارهای رایانه ای است، زیرا روش های قدیمی حل مساله نیازمند محاسبات عددی هستند و دانشجویان برای اینگونه محاسبات به دلیل محدودیت های محاسباتی نیازمند رایانه هستند. در سوی دیگر وظیفه استاد، آموزش استفاده از ابزار مدرن برای کمک به ساده سازی مساله به دانشجویان در کنار تعلیم چگونه استفاده کردن از نرم افزار می باشد. لذا روش های نظری و راه حل های قدیمی هر کدام به جای خود در سیستم آموزشی قابل توجیه هستند.

کلید واژه ها: مکانیک؛ مکانیزم؛ حل تحلیلی؛ حل ترسیمی و عددی به کمک رایانه


مدل مجزی مکانیزم لنگ لغزنده

فهرست مطالب

چکیده

  1. مقدمه
  2. تحلیل سینماتیکی

روش تحلیلی

روش ترسیمی

استفاده از محاسبات کامپیوتری

– نتایج تحلیل سینماتیکی

تحلیل دینامیکی

روش تحلیلی

روش ترسیمی

استفاده از محاسبات کامپیوتری

خلاص

سپاسگزاری

منابع

دانلود مقاله ابزارهای مدرن آموزشی
قیمت : 11900 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۴ تیر ۱۳۹۸
249 بازدید