دانلود راهنمای نگارش پروپوزال

مقدمه
هدف کلی هر پروپوزال ترغیب خواننده آن به انجام کاری است. این خواننده می تواند یک مشتری بالقوه باشد که در نظر داریم تشویق به خریداری محصول یا خدمات ما گردد، و یا کارفرمایی که می خواهیم او را به سرمایه گذاری در امر اجرای یک پروژه ترغیب کنیم.
هر پروپوزال یک طرح برای برآورده ساختن یک نیاز پیشنهاد می نماید و دریافت کننده آن، طرح پیشنهادی را با توجه به اینکه پروپوزال مزبور به سوالات زیر تا چه اندازه خوب پاسخ می دهد، ارزیابی می نماید:

پیشنهاد ما چیست؟
برای انجام آن چگونه طرحریزی کرده ایم؟
چه زمانی را برای انجام آن برنامه ریزی کرده ایم؟
چقدر هزینه برای انجام این طرح لازم است؟

فهرست مطالب

فرمت کلی یک پروپوزال
معرفی پروپوزال
محصولات ارائه شده
مقدمه
معرفی سازمان ارسال کنده پروپوزال
سوابق کاری
پیکربندی
جنبه های خاص و مزایا
مشخصات
خدمات ارائه شده
بکارگیری
یکپارچه سازی
نگهداری و پشتیبانی
روش تحویل
کاهش ریسک
تضمین کیفیت
تجارب و سوابق کاری مرتبط
خلاصه ای از پروژه های انجام شده
مراجع و شواهد
هزینه  و قیمت گذاری
روش تعیین قیمت
قیمت گذاری
نحوه پرداخت
موارد قانونی
نمونه ای از یک پروپوزال


دانلود رایگان
۶

دانلود راهنمای نگارش پروپوزال
قیمت : 00 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۴ مهر ۱۳۹۴
127 بازدید