گزارش کار آموزی،عمران و ساختمان

سرفصل مطالب

 مراحل اجرا شده قبل از کارآموزی

 بازدید زمین و پاکسازی محل ساختمان

پیاده کردن نقشه ی ساختمان

 خاکبرداری

شمع گذاری

اجرای پی

ابعاد پی

بتن ریزی پی                                                                                                                      

 اجرای سقف دال

دیوار حائل بتنی

 مراحل اجرا شده در حین کارآموزی

شمع گذاری و قالب بندی

 برش میلگردها

 قالب های فلزی

قالب تیرهای اصلی

اجرای سقف تیرچه و بلوک

مقطع عرضی سقف تیرچه و بلوک

مراحل مختلف اجرای سقف تیرچه و بلوک

میلگرد حرارتی

محدودیت های فنی سقف تیرچه و بلوک

کنترل نهایی سقف جهت بتن ریزی

تکمیل نهایی سقف

 بتن ریزی سقف

باز کردن قالبها

 دستگاه ویبره

 

اجرای ستون طبقه اول

میلگرد انتظار برای اجرای ستون

 خم کردن میلگرد های انتظار

گونیا کردن ریشه ی ستون ها

رامکا

آرماتور بندی ستون ها

 بستن خاموت ها و سنجاق ها

مراحل مختلف اجرای ستون

قالب بندی ستون ها

شاقول کردن ستون ها

 استفاده از گچ در پای ستون ها

 موارد آیین نامه برای اجرای ستون

اختلاط بتن

بتن ریزی ستون

بالابر

نسبت اختلاط شن و ماسه

روان کننده ها

ویبراتور

باز کردن قالب ها

 عمل آوری بتن

تیرهای بتنی

تراز کردن ارتفاع ستون

 قالب بندی و آرماتور بندی تیرها

چگونگی آرماتور بندی تیرها

فواصل خاموت ها در تیر ها

سولجر

نکته ی مهم در آرماتور بندی تیرها

وصله کردن آرماتورها

۱۲
 

گزارش کار آموزی،عمران و ساختمان
قیمت : 2000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۳۱ فروردین ۱۳۹۴
106 بازدید