گزارش کارورزی، تعمیرات و تست رده میانی قطعات هواپیما

گزارش کارآموزی

مکان: شرکت خدمات هواپیمایی پارس

موضوع

تعمیرات و تست رده میانی قطعات هواپیما

فهرست مطالب

مقدمه و تشکر …………………… 1

فصل اول:

معرفی و تاریخچه فعالیت‌ها ………… 3

مراکز اویونیک و موتور و بدنه …….. 4

مراکز آنالیز روغن و شارژ با اجرای … 5

مرکز کالیبراسیون ……………….. 6

مرکز بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه …… 8

دپارتمان مهندسی ………………… 9

دپارتمان بازرگانی ………………. 10

فصل دوم:

شاپ الکتریک ……………………. 12

شاپ رادار………………………. 17

فصل سوم:

VIBRATION MONITORING AN-74………….. 22

تست با تست تر …………… 27

F.D.R ………………………….. 29

عملکرد F.D.R…………………….. 30

Decode کردن اطلاعات ………………. 33

خصوصیات protection unit……………….. 33

تست با تست تر …………….. 34

5912 T Unit……………………….. 34

تست  با تست‌تر  …………… 39

……………………….. 42

تست با تست تر ………….. 45

ECS

پالسهای دریافتی از سنسور HP ……… 49

کامپیوتر دیجیتال ……………….. 50

تست با تست تر …………….. 51

………………………. 52

تست تر …………………. 53

……………………… 54

یونیت الکترونیکی …………… 57

نشاندهنده VIBRATION………………. 58

تست با تست تر ……………… 58

چک در هواپیما ………………….. 60

چک در آزمایشگاه ………………… 61

ADJUST OF 59- 6M-6 WITH Y B-1 Test Unit

………………………… 63

تست ……………………… 65

 

گزارش کارورزی، تعمیرات و تست رده میانی قطعات هواپیما
قیمت : 0 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۹ مهر ۱۳۹۶
111 بازدید