گزارش کاراموزی شرکت برق منطقه ای خراسان و امور انتقال

چکیده

شرکت برق منطقه ای خراسان و امور انتقال

  1. شرکت توزیع نیروی برق خراسان

توزیع نیروی برق در حوزه عملیاتی شرکت توسعه، تعمیر و نگهداری و تاسیسات توزیع تا سطح ولتاژ 20 کیلو وات، انجام کلیه خدمات فنی و اداری بالغ بر1650000مشترک برق بر عهده این شرکت توزیع نیروی برق خراسان است.

  1. شرکت مدیریت تولید برق طوس

بهره برداری از تاسیسات نیروگاه حرارتی طوس به منظور فروش به طور عمده بر عهده این شرکت می باشد.

  1. شرکت مدیریت تولید برق شهر

بهره برداری از تاسیسات نیروگاه مشهد به منظور فروش برق به طور عمده بر عهده این شرکت می باشد.

  1. شرکت فنی طوس نیرو

طراحی و احداث شبکه ها و پست های هوائی و زمینی توزیع برق به همراه طراحی و ساخت کالاهای برق و غیر برقی مورد نیاز بر عهده این شرکت می باشد.

  1. شرکت احداث تاسیسات انتقال نیرو (اتانیر)

احداث ساختمان خطوط و پست های فشار قوی و سایر خدمات وابسته بر عهده این شرکت می باشد.

  1. شرکت نصب و تعمیرات نیروی خراسان

طراحی و برنامه ریزی و نصب تعمیرات توربورژنراتورها، دیزل ژنراتورها و تاسیسات وابسته بر عهده این شرکت است.

فهرست مطالب

مقدمه

جرقه گیر

باتری خانه

تجهیزات ترانس قدرت

سکسیونر

کلیدهای قدرت (بریکر)

بازدید از پست کوهسنگی

تست OP-AMP

اصولAMP  OP-

تعریف Bay

انواع پستها

شرکتهای توزیع نیروی برق

آشنایی با شرکت برق و پستها

شرایط کار سیستم محافظ

اساس کار رله های محافظ

سیستم حفاظت

 

گزارش کاراموزی شرکت برق منطقه ای خراسان و امور انتقال
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۷ اسفند ۱۳۹۶
128 بازدید