گزارش کارآموزی برق صنعتی کارخانه گل آذین

چکیده

در مدارهای انفرادی نهایی مانند روشنایی، پریز، موتور و غیره نباید ضریب همزمانی اعمال شود، اینگونه مدارها با بارکامل درنظر گرفته می شوند.

در انتخاب سطح مقطع هادی خنثی در مدارهای سه فاز باید دقت گردد و در صورت لزوم سطح مقطع این هادی برابر هادیهای فاز انتخاب شود.

هادیهای مربوط به یک مدار(فاز یا فازها، هادی خنثی و هادی حفاظتی) باید کلاً درداخل یک لوله یا مجرا یا کانال سیمکشی کشیده شود.

پیچیدن سیمها به دورهم برای ایجاد اتصال الکتریکی و عایق بندی محل اتصال با نوار چسب الکتریکی ممنوع است.

از سیمها و کابلهای مخصوص«زیر گچی» فقط در مواردی می توان استفاده کرد که طول انشعاب از محل سیم کشی ثابت تا مصرف کننده نظیر چراغ بیش از 1/5 متر نباشد. در سایر موارد استفاده از این نوع سیمکشیها و کابل کشی ها در تاسیسات اکیداً ممنوع است.

مدارهایی که در زیر کفها قرار می گیرند باید فقط بااستفاده از لوله های فولادی یا پلاستیکی صلب اجرا شوند.

چنانچه در طول مدار تغییر سطح مقطع داده شود یا انشعابی با سطح مقطع کوچکتر از آن در نظر گرفته شود، در نقطه تغییر سطح مقطع یا انشعاب، باید وسیله حفاظتی مناسبی با مقطع کوچکتر پیش بینی شود مگر آنکه:

الف- حداکثر طول مدار یا انشعاب با مقطع کوچکتر، 3 متر باشد.

ب- وسیله حفاظتی در شروع مدار اصلی مناسب مدار یا انشعاب با مقطع کوچکتر باشد.

فهرست مطالب

اجرای کابل­کشی

نمونه ای از سیمهای مورد استفاده

NYA

سیم NYAF:

سیم NYAB:

کابل­ها

کابل­های هوایی

کابل­های زیرزمینی

اصول و روشهای نصب کابلهای هوایی

کابلهای زمینی

کابلهای زمینی با عایق بندی پلی اتیلن مستحکم (XLPE) با ولتاز نامی 1| 0/6 کیلوولت:

کابلهای با عایق کاغذی با ولتاژ نامی 1| 0/6کیلوولت:

اصول و روشهای نصب کابلهای زمینی

کابلشو

کابل فشار متوسط با عایق پلی اتیلن و پلی اتیلن مستحکم

کابلهای فشار متوسط با عایق کاغذی

اصول و روشهای نصب کابلهای فشار متوسط

سرکابل

لوله کشی برق

طبقه بندی لوله

انواع لوله و موارد کاربرد

لوله های فلزی

لوله های فولادی سیاه

لوله های گالوانیزه

لوله های فولادی قابل انعطاف

لوله های غیر فلزی

موارد مصرف لوله های غیر فلزی

نصب توکار در دیوار، کف، سقف

موارد عدم مصرف لوله های غیر فلزی

اصول و روشهای نصب لوله های برق

اجرای سینی­کشی

نکاتی دیگر در مورد کابل ها درون سینی کابل

نحوه نصب سینی کابل:

اجرای روشنایی

لوکس متر چیست؟

ویژگی­های دستگاه لوکس متر

استاندارد های روشنائی

روش‌هاى اندازه‌گیرى روشنائى

روشنایى طبیعى

روشنائى مصنوعى

روش های روشن سازی مصنوعی:

شدت روشنائى (Lumineus Intensity)

جریان روشنائى (Luminous Flux)

روشنى یا تشعشع (Brightness)

روشن‌سازى (Luminance) Illumination

اعلان حریق

2) سیستم های اتوماتیک

1)سیستم های دستی

رتبه بندی سیستم ها

منطقه بندی

هشدار کاذب

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

سیستم اعلام حریق هوشمند (آدرس پذیر آنالوگ)

اجزای سیستم اعلام حریق

آشکارسازهای دودی

دیود نوری آشکارساز

دتکتور دودی نوری

دتکتورهای پرتوافکن

دتکتور دودی نوری کانالی

دتکتور دودی بدون سیم

آشکارساز دودی لیزری

دتکتورهای دودی یونیزاسیون

دتکتور دودی استنشاقی

دتکتور حرارتی

محل استفاده

دتکتورهای حرارتی دمای ثابت

دتکتور حرارتی با نرخ افزایش

دتکتور حرارتی مرکب

دتکتورهای حرارتی خطی:

تجهیزات هشدار دهنده دیواری

سیستم ارتینگ

اهداف کلی اجرای سیستم ارتینگ

روشهای اجرای ارت (زمین حفاظتی)

زمین

شرایط استفاده از روش سطحی برای اجرای ارت

اجرای ارت به روش عمقی

۱-انتخاب محل چاه ارت

۲- عمق چاه

۳- اتصال سیم به صفحه مسی

۴- حفر چاه ارت

۵-  پر نمودن چاه ارت

۶ -نصب شینه و میله برقگیر

اجرای ارت به روش سطحی

اجرای ارت به روش ROD کوبی

مصالح مورد نیاز

روش اجرا

اجرای ارت در ارتفاعات

نکات عمومی و مهم در خصوص سیستمهای ارت

تابلوها

کنتاکتور

(SSR) کنتاکتور الکترونیکی
CT ترانس
کلید اتوماتیک MCCB
کلید اتوماتیک MCB

کلید های نشتی جریان
کلید های MPCB
فیوزها
انواع کلید های گردان
کنتاکتور خازنی
PLC
اتصال خازن به شبکه:

گزارش کارآموزی برق صنعتی کارخانه گل آذین
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۸ اسفند ۱۳۹۶
133 بازدید