گزارش کارآموزی منطقه اکتشافی مواد رادیواکتیو ناریگان

چکیده

مقدمه عناصر رادیواکتیو

عناصری در طبیعت موجود می باشند که دارای هسته سنگین هسته و با صدور اشعه‌های a و b و گاما به عناصر سبکتر تبدیل می شوند، این عمل را فروپاشی می‌گویند. اشتعه a از جنس هلیم دو بار مثبت (He2+) می‌باشد. اشعه b، الکترون با بار منفی و دارای انرژی جنبشی می‌باشد و اشعه g که از هسته اتم تابش می‌شود.

عناصر رادیواکتیو در طبیعت گوناگونند ولی عناصری که مورد توجه است اورانیوم، توریم و پتاسیم است که به شرحشان می پردازیم:

 • اورانیوم 238: این ایزوتوپ اورانیوم با داشتن عدد اتمی n 92 یکی از ایزوتوپهای فلز اورانیوم (238، 235 و 234) می‌باشد که تقریباً 99% اورانیوم موجود در طبیعت را تشکیل می‌دهد. این ایزوتوپ اورانیوم نیمه عمری در حدود 5/4 میلیارد سال دارد که مقدار آن در پوسته جامد زمین ppm 4-2 می‌باشد.
 • توریم 232: توریم 232، عدد اتمی 90 دارد و یکی از سه ایزوتوپ عنصر توریم (232، 230 و 228) می‌باشد که نیمه عمری حدود 11میلیارد سال دارد و مقدار آن ppm 12-10 در لایه جامد زمین است.

پتاسیم 40 : دارای عدد اتمی 99 می‌باشد که تنها ایزوتوپ رادیواکتیو عنصر پتاسیم می‌باشد که نیمه عمری در حدود 3/1 میلیارد سال دارد مقدار آن در پوسته جامد زمین 2% است. عناصر مهم تولیدکننده g در طبیعت سه عنصر بالا هستند.

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه و تشکر……………………..

فصل اول ـ کلیاتی در مورد اورانیوم ….

 • مقدمه – عناصر رادیواکتیو ……….
 • زمین شناسی اورانیوم…………….
 • کانیها و کانسارهای اورانیوم……..
 • روش اکتشاف کانسارهای اورانیوم……
 • اورانیوم منبع انرژی…………….
 • بزرگترین ذخائر اورانیوم…………
 • انواع ذخائر اورانیوم……………
 • فرآوری سوخت هسته ای…………….

1-8-1- چرخه سوخته هسته ای……………

1-8-2- استخراج اورانیوم………………

1-8-3 – حمل و نقل اورانیوم……………

 • فرآوری شیمیائی کیک زرد………….
 • غنی سازی اورانیوم………………………
 • قیمت اورانیوم غنی شده ………………………
 • راکتور سازمان انرژی اتمی ……………………

1-12-1- مواد موردنیاز راکتور………..

 • خطرات ناشی از تابش اشعه ها بر محیط زیست و جانداران

1-13-1- فیزیک بهداشت……………….

 • دور ریختن زباله های اورانیومی………………….

1-14-1- پسمانداری………………….

 • اساسنامه سازمان انرژی اتمی…………………….
 • تحصیلات رسمی در سازمان………………………..

 

گزارش کارآموزی منطقه اکتشافی مواد رادیواکتیو ناریگان
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۱ مهر ۱۳۹۶
155 بازدید