کاربرد سیستم های خبره و شبکه های عصبی در داده کاوی

مقدمه
وقتی هوش مصنوعی در اواسط دهه ۰۵ بوجود آمد در ابتدا فقط بر روی بازیها، طراحی و حل مسائل متمرکز بود. در آن زمان پیش بینی این موضوع بسیار دشوار بود که سه دهه بعد مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی، مهندسی دانش و بخصوص سیستمهای خبره باشد.
همانطور که می دانیم سیستمهای خبره امروزی مدیون کار پیشگامانی همچون فیگنبام، اوربرگ و بوچانان دردانشگاه استانفورد در اواخر ده ۶۰ اوایل دهه ۷۰ است. آنچه درباره این فعالیتهای ذیقیمت قابل ذکر است
آنست که کار آنان هنوز هم بعنوان الگوئی ارزنده برای طراحی سیستمهای خبره و بخصوص سیستمهای مبتنی بر دانش بشمار می آید.
طی چند سال گذشته، موفقیتهای بسیار برجسته سیستمهای خبره در زمینه های خاص همچون تشخیص پزشکی و پیکره بندی سیستمهای کامپیوتری باعث شده تا اشتیاق زیادی در طیف وسیعی از زمینه ها از مدیریت طرحهای جنگی و مسیر بهینه برای تشخیص خرابی گرفته تا انتخاب بهترین وزیر و ارزیابی اعتبار فرد متقاضی وام بوجود آید.
افزایش تعداد زمینه های کاربردی سیستمهای خبره، دو نیاز مشخص را ایجاد نمود.

الف) ایجاد یک درک بهتر از اینکه چگونه می توان با مسائل کلیدی از جمله نمایش دانش، استنتاج و مدیریت عدم قطعیت برخورد نمود.
ب)ایجاد پوسته های سیستم خبره و یا زیانهای برنامه نویسی که میزان تلاش لازم برای ساخت یک سیستم نمایش دانش و یک موتور استنتاج را برای یک کاربرد خاص به حداقل برسانند.
زمینه اصلی بررسی سیستمهای خبره مرهون رشته دیگری از مطالعات یعنی هوش مصنوعی می باشد. ایده های هوش مصنوعی به عنوان یک زمینه جدید برای بررسی و مطالعات در دهه ۱۹۴۰ شکوفا شد.
یش از ۵۰سال از موفقیت هایی نیز تجربه شده است. این فصل با یک تاریخچه مختصر در مورد هوش مصنوعی سیستم های مبتنی بر دانش شروع می شود، به طوری که خواننده بتواند درک درستی از مسائل این شاخه استدلالی از علم کامپیوتر بدست آورد.
images (2)
فهرست

تاریخچه مختصری از سیستم های خبره و هوش مصنوعی

– ظهور سیستم های خبره تجاری

-علاقه ژاپنی ها و ایالات متحده به سیستم های خبره

علاقه انگلستان و اروپایی ها به سیستم های خبره

هوش مصنوعی در قرن بیست و یکم

فوائد سیستم های خبره

مزایای سازمانی سیستم های خبره

مزایای فردی سیستم های خبره

سیستم های خبره به عنوان سیستم های پشتیبانی تصمتم گیری

تفاوت بین سیستم های خبره و سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری

تفاوت های بین – DSS و سیستم های خبره

فصل دوم

مفاهیم اساسی سیستمهای خبره

سیستم خبره چیست؟

فواید استفاده از سیستمهای خبره

مفاهیم اساسی سیستمهای خبره

مفاهیم عمومی سیستمهای خبره

ویژگیهای یک سیستم خبره

توسعه تکنولوژی سیستم های خبره

پیشرفت سیستمهای مبتنی بر دانش

محدوده ها و کاربردهای سیستم های خبره

کاربرد سیستمهای خبره

گونه های مختلف سیستمهای خبره

محدوده عملکرد مناسب برای سیستمهای خبره

فصل سوم

شبکه های عصبی

چرا از شبکه های عصبی استفاده می کنیم؟

سلول عصبی

نحوه عملکرد مغز

مدل ریاضی نرون

آموزش شبکه های عصبی

کاربرد های شبکه های عصبی

فصل چهارم
کاربرد سیستم های خبره و شبکه های عصبی در داده کاوی

نحوه ی انتخاب ابزارداده کاوی

ابزار های داده کاوی

سناریوهای داده

فصل پنجم
داده کاوی با استفاده از sql server 2005

فصل ششم
نتایج داده کاوی با SQL SERVER2005

نتیجه گیری

 

 

کاربرد سیستم های خبره و شبکه های عصبی در داده کاوی
قیمت : 12000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۰ آذر ۱۳۹۳
180 بازدید

 برچسب ها: