پیشینه تاریخی بانکداری

چکیده

واژه (بانک )اصطلاحی قدیمی است که ابتدا به نیمکت صرافان گفته می شد به تدریج به اماکن وسازمان هایی که فعالیت های صرافی وبانکداری انجام می دادند ، اطلاق گردید .
بانکداری نوین اگر چه از ابداعات قرن حاضر به شمار می آید لیکن بررسی های تاریخی نشان می دهد که ریشه غالب فعالیت های بانکی به نحوی مورد تجربه ملل واقوام گذشته بوده است.
قدیمی ترین آثار نشان می دهد که شروع بانکداری از معابد بوده است قرن ها قبل از میلاد مردم یونان ، روم ، بابل وچین معابد را مطمئن ترین مکان برای حفظ ونگهداری اشیاء قیمتی خود می دانستند به طوری که در شهر های پر جمعیت قسمتی از ساختمان معابد به این امر اختصاص می یافت .
ابتدا صاحبان معابد این عمل را با نیت خیر خواهانه وبه منظور حفظ اموال مردم از سرقت وغارت انجام می دادند ودر مقابل آن گاهی هدایایی نیز از صاحبان اموال می گرفتند . بعد ها این موضوع شکل منظمی پیدا کرده وبه عنوان یکی از خدمات معابد به شمار آمد . کما اینکه به طور رسمی درصد معینی از ارزش اموال به عنوان کارمزد حفاظت دریافت می شد .

pishine_bankdari

فهرست مطالب

پیدایش بانکداری
بانک های مبتکر
عملیات بانکداری
ماهیت سپرده بانکی در کشور های مختلف
ضرورت تحول بانکداری سنتی
بهره ، محور اصلی بانکداری سنتی
ماهیت بهره
تاریخچه بانکداری در ایران
تحولات بانکی بعداز انقلاب اسلامی
ملی شدن بانک ها
قانون عملیات بانکی بدون ربا( بهره)
اهداف
وظایف نظام بانکی
تسهیلات اعطایی بانکی

بانک مرکزی ایران و سیاست پولی

پیشینه تاریخی بانکداری
قیمت : 0 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۳ آبان ۱۳۹۴
85 بازدید