دانلود پایان نامه ارشد، ضربه قوچ

موضوع

پایان نامه ارشد، ضربه قوچ

مقدمه

آب از محوری ترین عوامل توسعه جوامع انسانی است و از دیرباز نقش عمده ای در زندگی بشر ایفا نموده و با زندگی او آمیخته است.تمدن های اولیه به اتفاق در کنار منابعه طبیعی آب شکل گرفته و گسترش پیدا کرده اند.در طی گذشت سالها با افزایش رشد و پراکندگی جمعیت و گسترش نیازهای کشاورزی،صنعتی و شرب دیگر ممکن نبود که بشر خود را به شرایط محیطی محدود کندو یا با صرف زمان بسیار و با هزینه ی زیاد اقدام به ساخت ابنیه های نگهداری آب کند که عموماً ظرفیت محدودی نیز دارند.لذا بشر به انتقال آب روی آورد.

نحوه ی انتقال آب بسته به موقعیت جغرافیایی و محیطی متفاوت بوده است.در مناطق پر آب از نهرهای روباز به منظور انتقال آب استفاده شده است.درمناطق کم آب روش های دیگری برگزیده شده است که از آن جمله می توان به حفر قنات و انتقال آب زیرزمینی در مسافت های طولانی اشاره کرد که این روش از شاهکارهای مهندسی آب می باشد که توسط ایرانیان ابداع شده است.استفاده از خطوط لوله ای انتقال آب،یکی دیگر از روشهای انتقال آب می باشد که با پیشرفت بشر در قرون اخیر میسر شد.این روش ضمن کاهش اتلاف آب،انتقال حجم دلخواه آب با شدت مورد نظر را میسر  می سازد.

در طراحی سیستم های هیدرولیکی تحت فشار تحلیل جریانهای ناماندگار بحث بسیار مهمی است.جریان های ناماندگار در لوله ها به شکل های گوناگونی ممکن است رخ دهد که یکی ازاشکال آن،جریان ناماندگار «میرا»  می باشد که به طور خاص «ضربه ی قوچ»  نامیده می شود.

فهرست                                                                                                 صفحه               

ضربه قوچ چیست

روشهای جلوگیری از ضربه آبی(قوچ)

انواع تله بخار ها جهت جلوگیری از ضربه قوچ

ضربه قوچ

تله بخارها چیست

تله بخار

دلایل کارکرد نامناسب تله های بخار

بازرسی تله های بخار

روشهای بررسی کارکرد تله های بخار

تجهیزات بازرسی تله های بخار و نرم افزار ها

نتیجه گیری

ضربه قوچ

نصب پمپهای افقی

تشریح پدیده ضربه قوچ

منابع و مأخذ

 

دانلود پایان نامه ارشد، ضربه قوچ
قیمت : 1900 تومان
حجم فایل : 32.0 مگابایت
DocFile
۲۹ مهر ۱۳۹۵
102 بازدید