پایان نامه رابط کاربر برای جستجوی دیدگاهی در وب معنایی

چکیده

در این پایان‌نامه امکان استفاده از جستجوی دیدگاهی برای ایجاد یک interface هوشمند برای جستجو در وب معنایی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بعد از بررسی چند تکنیک رایج جستجوی معنایی، الگوی جستجوی دیدگاهی توضیح داده می‌شود و درباره امتیازات ارزشمند آن در این زمینه بحث می‌شود.

برای آزمایش این مبحث یک ابزار تولید پورتالهای مخصوص جستجوی دیدگاهی معنایی به نام ontoview طراحی و پیاده سازی شده و با استفاده از آن هشت پورتال با پنج رابط کاربر گسترده و متفاوت ساخته شده است. بر اساس نتایج این تجربه، درباره قدرت و قابلیت انعطاف و قابلیت توسعه برنامه‌های جستجوی معنایی که با استفاده از ontoview پیاده سازی شده‌اند به بحث می‌پردازیم. مشکل‌هایی که در استفاده از جستجوی دیدگاهی برای interfaceهای معنایی با آنها مواجه می‌شویم نیز ذکر شده است و همچنین دیدگاهی برای interfaceهای معنایی با آنها مواجه می‌شویم نیز ذکر شده است و همچنین راه‌حل آنها در معماری ontoview توضیح داده شده است. در انتها راهنماییها و ایده‌ها برای تحقیقات بعدی آورده شده است.

semantic-web

فهرست مطالب

 فصل اول: تکنولوژی وب معنا گرا  

فصل دوم: تحقیقاتی که در مورد جستجوی معنایی انجام شده 

 ۲-۱ جهت های تحقیق در جستجوی معنایی

۲-۱-۱ جستجوی سنتی توسط لغت کلیدی با تکنیک های معنایی

۲-۱-۲ موقعیت یابی مفاهیم پایه ای

۲-۱-۳ Query های پیچیده محدودیت گذاری

۲-۱-۴  حل مسائل

۲-۱-۵  اتصال مسیرهای کشف شده

  ۲-۲  متودولوژی های رایج

۲-۲-۱ پیمایش مسیر RDF

۲-۲-۲ تطبیق بین کلمه کلیدی و مفاهیم

۲-۲-۳  الگوهای گراف

۲-۲-۴  منطق ها

۲-۲-۵  ادغام غیر قطعیت و منطق

 ۲-۳  نتیجه گیری از بررسی ها

 فصل سوم: جستجوی دیدگاهی برای وب معنایی                                                                             ۳-۱ الگوی جستجوی معنایی

۳-۲ project کردن یک Viwe از ontology

۳-۳ جستجوی دیدگاهی به عنوان پایه ای برای interfaceهای جستجوی معنایی

فصل چهارم:  interfaceهای جستجوی دیدگاهی معنایی                                                                    ۱-۴ یک interface جستجوی دیدگاهی برای Browsing: موزه فنلاند

۴-۲ یک جستجوی دیدگاهی در جیب شما: موزه فنلاد به صورت Mobile

۴-۳  یک interface جستجوی دیدگاهی برای جستجویEfficient

۴-۴  یک interface جایگزین برای جستجو و Browsing: Orava

۴-۵ انجام جستجوی دیدگاهی برای Browse کردن ontology: ONKI

۴-۶  تطبیق الگو با دیگر داده ها

فصل پنجم: بحث وبررسی   

فصل ششم:  کارهای آینده

فصل هفتم: نتیجه گیری

فهرست شکل ها

پایان نامه رابط کاربر برای جستجوی دیدگاهی در وب معنایی
قیمت : 20000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۴ آذر ۱۳۹۳
46 بازدید