پایان نامه بررسی نماتد چغندر قند

موضوع:

بررسی  نماتد چغندر قند درشهرستان چناران

چکیده :

نوسانات تولید متأثر از عوامل مختلفی از قبیل تغییرات اقلیمی ، آفات و بیماریها ، علفهای هرز و … می باشد .

درمیان این عوامل ، نماتد چغندر قند علاوه بر دامنه گسترش بالا بعنوان یکی از مهمترین عوامل محدود کننده کاهش عملکرد در منطقه چناران می باشد .

متأسفانه تکنیکهایکنترل که تا به حال مورد استفاده قرار گرفته اند، سازگاری و پایداری کافی در کاهش اثرات سوء نماتد چغندر در شرایط و فرهنگ کشاورزی منطقه به همراه نداشته اند.

یافتن ارقام مقاوم یکی از راههایی است که هر چند تولید آن نیاز به زمان طولانی دارد ، لیکن دانشمندان اصلاح نبات مصمم به یافتن آن می باشند. دراین راستا شرکت سوئدی نوارتیس نوید تولید رقم مقاوم به نماتد به نام نماکیل (Nemakill) را داد

 

فهرست مطالب

چکیده
نماتد چیست ؟
تاریخچه
مبداٌ، تاریخچه و پراکنش
توصیف نماتد
زیست شناسی
نماتود مولد سیست چغندر قند
علائم بیماری
مشخصات نماتود
چرخه بیماری
مبارزه
خشک و خردکردن خاک
مخلوط کردن خاک
تفکیک و شمارش سیست
شمارش تخم و لارو
مناطق آلوده :
طبقه بندی و زیست شناسی :
دوره زندگی و شکل شناسی نماتد :
فصل و طول دوره زندگی :
آسیب شناسی :
علائم آلودگی در مزرعه :
راههای مبارزه و پیشگیری :‌
آشنائی با آزمایشگاه نماتولوژی :
نتیجه :
نماتود در چغندر قند
علائم
علائم پژمردگی که در لکه های آلوده مزرعه
آلودگی به نماتود درمزرعه
جاروئی شدن ریشه در چغندرهای آلوده به نماتود
سیست های به اندازه ته گرد سوزن در ریشه چغندر قند
جنبه های تکامل بیماری
محتویات یک سیست له شده
جنبه های سرایت بیماری Epidemiologie 40
خسارات و اثر آنها بر گیاه
جدول ارزیابی آلودگی مزرعه چغندر قند توسط نماتود
روشهای مبارزه
نتیجه گیری و پیشنهادات :
منابع

پایان نامه بررسی نماتد چغندر قند
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۷ اسفند ۱۳۹۵
95 بازدید