پایان نامه اهداف بعثت پیامبران و پیامبراعظم‌

چکیده

این جهان خود به خود به وجود نیامده بلکه خالقی دانا و حکیم دارد که آن را با علم، قدرت، اداره و از روی حکمت آفریده است و هیچ گاه کار لغو و عبث انجام نمی دهد. چنانکه خداوند در قرآن کریم می فرماید:

«وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَابَیْنَهُمَا لَعِبِینَ»

«و آسمان و زمین و آنچه بین زمین و آسمان است به بازیچه نیافریدیم»[۱]

آفرینش انسان و جهان نیز بیهوده و عبث نیست. انسان به این جهان نیامده تا مدتی کوتاه زندگی کند، بخورد، بیاشامد و شهوت رانی کند آنگاه بمیرد و نابود شود. بلکه خداوند حکیم در آفریدن انسان هدفی بس عالی داشته است. انسان آفریده شده است تا با ایمان، عمل صالح و اخلاق نیک، نفس خویش را پرورش دهد و برای زندگی زیبا و دائمی در جهان آخرت آماده گرداند. بنابراین انسان با مردن نابود نمی شود بلکه از این جهان به سرای آخرت انتقال می یابد. در آن جهان نتیجه کامل اعمال خود را خواهد دید؛ انسان‌های خوب و نیکوکار، پاداش نیک خواهند داشت و با نفس کامل و نورانی در بهشت برین تا ابد زندگی می‌کنند و از انواع نعمت های زیبای پروردگار مهربانشان برخوردار خواهند شد و انسان‌های ظالم و بدکردار نیز کیفر شده و به سزای کامل اعمال بد خویش خواهند رسید.

دنیا مزرعه آخرت و محل خودسازی و پرورش نفس است، پس توشه های اخروی باید در همین جهان تهیه شوند.

[۱] – سوره انبیاء (۲۱) آیه (۶۱).

 فهرست مطالب

عنوان

مقدمه

فصل اول :

هدف آفرینش هدف از آفرینش جهان و انساننگاه قرآن و رویات به آفرینش انسان

فصل دوم :

انبیاء و رسولانفلسفه وجودی پیامبرانخصوصیات پیامبرانامتیازات پیامبراننبوت و رسالت و طبقات آنهابررسی مسئله وحیمعجزه ؛ گواهی پیامبری

فصل سوم :

اهداف بعثت پیامبران(علیهم السلام)فلسفه بعثت انبیاءعلت بعثت پیامبران و معجزات ایشانلزوم بعثت پیامبراناهداف بعثت از منظر قرآنفلسفه نهایی بعثت

عنوان
فصل چهارم : هدف از بعثت پیامبراعظم (صلی الله علیه و آله وسلم )امتیازات خاص پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله وسلم )برتری رسالت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم )آئین پیامبر پیش از بعثتاوضاع جهان قبل از بعثتبعثت پیامبر اسلاماهداف بعثت پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله وسلم )آثار بعثتعلت ختم نبوت

 

پایان نامه اهداف بعثت پیامبران و پیامبراعظم‌
قیمت : 0 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
99 بازدید