پایان نامه انواع بیماریهای هایپرتانسیو در زنان باردار

  عنوان

بررسی فراوانی انواع بیماریهای هایپرتانسیو در زنان باردار بستری در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در سال ۱۳۸۲٫


مقدمه

اختلالات هایپرتانسیو بارداری یک عارضه شایع حاملگی هستند و در مجموع حدود ۱۰-۵ درصد تمامی حاملگیها را عارضه دار می کنند. میزان بروز این اختلالات عمیقاً تحت تأثیر یک سری عوامل مانند: سن، پاریته، نژاد، سابقه بیماری زمینه‌ای و … قرار دارد و فراوانی این اختلالات در مناطق و نژادهای مختلف تا حدودی متفاوت گزارش شده است. این اختلالات یک علت مهم موربیدیته و مورتالیته مادر و جنین محسوب می‌شوند و همراه با خونریزی و عفونت تریاد مرگ آوری را تشکیل می‌دهند، این اختلالات به چند نوع تقسیم می شوند که شامل: هایپرتانسیون حاملگی، پره اکلامپسی، اکلامپسی، پره اکلامپسی افزوده شده بر هایپرتانسیون مزمن و هایپرتانسیون مزمن می شود و پروگنوز و پیامدهای مادری و جنینی در انواع این اختلالات متفاوت است و به روش درمانی متفاوت می انجامد.

متدولوژی

این مطالعه یک مطالعه مشاهده ای – مقطعی است و به صورت استخراج داده های موجود انجام شده و روش نمونه گیری به صورت سرشماری است و مجموعاً ۵۵ بیمار مبتلا به اختلالات هایپرتانسیو بارداری که با توجه به معیارهای کالج زنان و مامایی آمریکا و گروه کاری آموزش فشار خون بالا دارای شرایط لازم بودند و در سال ۱۳۸۲ در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند.

فهرست مطالب

عنوان
چکیده فارسی
فصل اول: کلیات
– مقدمه پژوهش و بیان مسئله
– اهداف پژوهش
– هدف کلی
– اهداف جزئی
– سوالات پژوهش
– واژگان کلیدی
– تعریف واژگان
– اختلال فشار خون در دوران بارداری
– دسته بندی و تشخیص
– هایپرتانسیون
– هایپرتانسیون حاملگی
– پره اکلامپسی
– اکلامپسی
– پرفشاری خون مزمن
– پره اکلامپسی افزوده شده بر هایپرتانسیون مزمن
– عوامل خطر
– پاتوفیزیولوژی
– افزایش پاسخ های انقباضی
– پروستاگلندین ها
– اکسید نیتریک
– اندوتلین
– فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی
– ژنتیک
– عوامل ایمونولوژیک
– عوامل التهابی
– دیس لیپیدمی و استرس اکسیداتیو
– فعال شدن سلول های اندوتلیال
– پاتولوژی
– تغییرات قلبی عروقی
– تغییرات هماتولوژیک
– حجم پلاسما
– انعقاد
– ترومبوسیتونی
– همولیز
– تغییرات اندوکرین و متابولیک
– تغییرات آب و الکترولیت
– کلیه
– کبد
سندروم HELLP
– مغز
– نقش جفت در پره اکلامپسی (اختلالات

سیتوتروفوبلاستیک)
– خونرسانی رحمی – جفتی
– مرگ
– پیش بینی
– فشار خون
– ادم
– پروتئینوری
– سوابق
– انفوزیون آنژیوتانسین II
– تست ROLL_OVER
– اسید اوریک
– متابولیسم کلسیم
– پلاکتها
– شاخصهای استرس اکسیداتیو
– عوامل ایمونولوژیک
– پپتیدهای جفتی
– فیبرونکتین
– دفع ادراری کالیکرئین
– سرعت سنجی داپلر در شرائین رحمی
– پیشگیری
– تعدیل رژیم غذایی
– آسپرین
– آنتی اکسیدانها
– درمان
– تدابیر درمانی
– روند درمانی
– خاتمه دادن به حاملگی
– هایپرتانسیون پابرجا بلافاصله بعد از زایمان
– مایع درمانی
– درمان دارویی
– اقدامات لازم در پره اکلامپسی شدید
– درمان در اکلامپسی
– پیشگیری از تشنجات
– آثار سمی سولفات منیزیم
– پیش آگهی
فصل دوم:
مروری بر مطالعات انجام شده قبلی
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
– نوع مطالعه
– جمعیت مورد مطالعه
– روش نمونه گیری و حجم نمونه
– معیارهای انتخاب نمونه
– روش انجام کار
– روش تجزیه و تحلیل داده ها
– جدول متغیرها
فصل چهارم:
– یافته های پژوهش
– جداول و نمودارها
فصل پنجم:
– بحث و نتیجه گیری
– محدودیت ها و پیشنهادها
فصل ششم: منابع و ضمائم

پایان نامه انواع بیماریهای هایپرتانسیو در زنان باردار
قیمت : 6000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۹ شهریور ۱۳۹۶
98 بازدید