مقاله نقش عوامل انسانی در امنیت شبکه‌های کامپیوتری

مقدمه

در این مقاله به بررسی اهم اشتباهات متداول که ممکن است از جانب عوامل انسانی در یک سیستم کامپیوتری بروز نماید ، اشاره و گفتته شد که عدم رعایت مسائل مربوطه می تواند زمینه بروز مشکلات متعدد ایمنی در سازمان را بدنبال داشته باشد . موارداعلام شده را جدی گرفته و در صورت ضرورت مدل امنیتی جاری را بازسازی نمائید . به کاربران ، مدیران شبکه و حتی مدیران سازمان آموزش های لازم داده شود تا سطح آگاهی و اطلاعات آنان دررابطه با امنیت افزایش یابد( جملگی می بایست دارای یک سطح مناسب از سوادعمومی در ارتباط با امنیت اطلاعات باشیم ). تداوم عملیات یک سازمان در عصر حاضر ارتباط مستقیم به رعایت مسائل ایمنی توسط عوامل انسانی آن سازمان دارد.

۱۸۱۱۵۶۱۵۳۶۴۱۷۳۱۰۳۱۵۸۱۹۲۲۱۶۲۱۸۴۹۲۲۹۲۵۵۱۱۹۸۲۵۳

فهرست

خلاصه

مقدمه

اشتباهات متداول مدیران سیستم

عدم وجود یک سیاست امنیتی شخصی

اتصال سیستم های فاقد پیکربندی مناسب به اینترنت

اعتماد بیش از اندازه به ابزارها

عدم مشاهده لاگ‌ها(Logs)

اجرای سرویس ها و یا اسکریپت‌های اضافه و غیرضروری

اشتباهات متداول مدیران سازمان‌ها

استخدام کارشناسان آموزش ندیده و غیرخبره

فقدان آگاهی لازم در رابطه با تاثیر یک ضعف امنیتی بر عملکرد سازمان

عدم تخصیص بودجه مناسب برای پرداختن به امنیت اطلاعات

اتکاء کامل به ابزارها و محصولات تجاری

یک مرتبه سرمایه گذاری در ارتباط با امنیت

اشتباهات متداول کاربران معمولی

تخطی از سیاست امنینی سازمان

ارسال داده حساس بر روی کامپیوترهای منزل

یاداشت داده‎های حساس و ذخیره غیرایمن آنان

دریافت فایل از سایت های غیر مطمئن

عدم رعایت امنیت فیزیکی

مقاله نقش عوامل انسانی در امنیت شبکه‌های کامپیوتری
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲ دی ۱۳۹۳
76 بازدید