مقاله نقش پل در رابطه با شهر اصفهان

دانلود مقاله نقش پل در رابطه با شهر اصفهان

 

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه پل خواجو

تغییر کارکرد پل خواجو

تغییرات پل خواجو

تزئینات پل خواجو ۱۷

تاریخچه سی و سه چشمه ( الله وردیخان ) ۱۸

تغییر کارکرد سی و سه پل ۲۱

تزئینات سی و سه سه پل ۲۵

تعمیرات سی و سه پل ( الله وردیخان ) ۲۵

پلهای اولیه

پل سازی تا عهد هخامنشی

پل سازی در عهد آشوریها

پل سازی در زمان اورارتوها

پل سازی در عهد مادها

پل سازی در عهد هخامنشیان

پل سازی در عهد اشکانیان

پل سازی در عهد ساسانیان

پل سازی در دوران اسلامی

الف : تقویت و مرمت طاقها

ب.: احداث طاق بر روی پایه های قدیمی

پل سازی در قرن چهارم

پل سازی در عصر غزنویان

پل سازی در دوره سلجوقیان

پل سازی در دوره ایلخانیان

پل سازی در دوره تیموریان

پل سازی در عصر صفوی

سی و سه پل

پل خاجوا

۱-راه شمالی

الف : جاده کاشان به خوار ( گرمسار فعلی )

ب: راه کاشان به قم

ج: راه اصفهان به قزوین

۲-راه جنوب غربی

۳-راه جنوب ( اصفهان به شیراز و بندر عباس )

۴-راه شرقی ، اصفهان به نایین

۵-راههای غربی اصفهان بغداد

۶-راه قزوین به همدان و بغداد

راه شمالی

راه مازندران – گیلان

پل سازی در دوره افشاریه

پل سازی در دوره زندیه

پل سازی در دوره قاجاریه

معماری پلها

پی سازی یا شالوده ریزی

بستر سازی

طاق دهانه ها

فرم طاقها در دهانه پلها

روش اجرای طاقها

اجرای طاق چهار بخش

استفاده از مهار چوبی در طاقها

کانه یا کنو

الف ـ کنوهای پنهان

کنوهای آشکار

ب ـ میل راهنما

ج : پشتبند

جان پناه

کتیبه ها

تزئینات

تاسیسات مربوط به پل

دیواره سازی

مصالح ساختمانی پلها

آسیب پذیری پلها

احداث اتاق

پل آصف الدوله _ کرج

پل شاه عباسی محمد آباد _ قزوین

پل دلاک – قم

پل هشت چشمه_ سرخ ده ساوه۶

پل دودهک _دلیجان ۱۲۷

پل لوشان – لوشان ۱۲۸

پل انبوه _ رودبار ۱۲۸

پل لاله دشت – کوچصفهان ۱۲۹

پل خشتی _ لنگرود ۱۲۹

پل فرح أباد_ ساری ۱۳۰

پل آجی چای _ تبریز ۱۳۱

پل سنگی – تبریز ۱۳۱

پل ابراهیم آباد – اردبیل ۱۳۲

پل ورسک – فیروز کوه ۱۳۳

فهرست منابع و ماخذ

مقاله نقش پل در رابطه با شهر اصفهان
قیمت : 3000 تومان
حجم فایل : 84.0 مگابایت
DocFile
۴ آبان ۱۳۹۵
101 بازدید