مقاله نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد

چکیده 

در سالهای اخیر، فناوری ارتباطات و اطلاعات از پیشرفتهای چشمگیری برخوردار شده و به تدریج بخشهای مختلف اقتصادی را در سراسر جهان، تحت تاثیر قرار داده است. پرداخت الکترونیکی یکی از پیامدهای اصلی انقلاب ICT است که با گسترش اینترنت و تجارت الکترونیکی بر اهمیٌت آن افزوده شده است. بازارهای مالی الکترونیکی از بهترین کاربردهای تجارت الکترونیکی به شمار می روند، زیرا خدمات مالی اطلاعاتی هستند و در بیشتر موارد به تحویل فیزیکی نیاز ندارند. با استفاده ازفناوری ارتباطات و اطلاعات، دسترسی دقیق تر، سریع تر و بیشتر به اطلاعات که لازمه فعالیت در بازارهای مالی است ممکن می شود. همچنین استفاد ه ازفناوری ارتباطات و اطلاعات موجب کاهش هزینه های مبادلاتی، افزایش بهره وری و کشف و از بین رفتن سریع فرصت های بیشتر می شود .افزون بر این، استفاده از شبکه های الکترونیکی به تقویت ویژگی های اصلی بازارهای مالی (واکنش سریع و اتصال بازارهای مالی) می انجامد. پول الکترونیکی تقاضای متعارف پول را متاثر ساخته است. افراد به تدریج روشهای پرداخت الکترونیکی را در کنار پول متعارف مورد استفاده قرار می دهند. بنابراین، تعریف تقاضای پول دگرگون شده است. تغییر مفهوم تقاضای پول از یک سو و انتشار پول الکترونیکی توسط موسسات غیر بانکی و غیر مالی از سوی دیگر، کارکرد عرضۀ پول را متاثر ساخته است. در نتیجه، چالشهای جدیدی در تاثیر گذاری سیاست پولی و جایگاه بانک مرکزی به وجود آمده است. دیدگاه های مختلفی درباره تاثیر پول الکترونیکی بر عرضه و تقاضای پول و نیز موثر بودن سیاست پولی بانک مرکزی وجود دارد. در این راستا، دور جدیدی از مباحثات در ادبیات موضوعی و محافل سیاستی شکل گرفته است.

images

فهرست مطالب

 مقدمه

پول الکترونیکی چیست؟

انواع پول الکترونیکی

-پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند

– پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار رایانه ای

– پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند

– پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار رایانه ای

منافع ومزایای تجارت الکترونیک

امکان پذیری مقایسه کالاها با یکدیگر

موانع و چالش های تجارت الکترونیک درایران

راهکارهای لازم برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور

پیامدهای اقتصادی گسترش استفاده از پول الکترونیکی

آثار کلان اقتصادی

اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها

مسایل حقوق و قانونی در تنظیم قواعد پول الکترونیکی

نتیجه گیری

 

مقاله نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد
قیمت : 10000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۱ آذر ۱۳۹۳
101 بازدید