دانلود مقاله دفاع در مقابل ويروس های کامپیوتری

دفاع در مقابل کرم ها و ويروس ها ی کامپیوتری

کرم ها و ويروس ها نوع خاصی از برنامه های کامپيوتری موسوم به ” کد مخرب ” می باشند. علت ظهور کرم ها و ويروس ها ، وجود ضعف در برنامه ها ی کامپيوتری است  . آنان نسخه هائی از خود را تکرار و يا به ساير برنامه ها متصل، بسرعت گسترش و بسادگی از سيستمی به سيستم ديگر توزيع می شوند.درابتدا لازم است که تعريف مناسبی برای هر يک از آنان ارائه گردد . کرم ها ، نوع خاصی ازبرنامه های کامپيوتری می باشند که پس از آغاز فعاليت خود ، بدون مداخله انسانی منتشر و توزيع خواهند شد. ويروس ها ، نوع ديگری از برنامه های کامپيوتری می باشند که بمنظور انتشار و توزيع خود نيازمند انجام عمليات خاصی توسط کاربر نظير فعال شدن فايل همراه  يک نامه الکترونيکی می باشند.کاربران در اغلب موارد و در مشاهده با فايل های ضميمه همراه نامه های الکترونيکی ، اغوا و بدون لحاظ نمودن مسائل امنيتی آنان را باز و به  عاملی برای گسترش يک ويروس تبديل می شوند. کاربران بدليل کنجکاوی مربوط به موضوع يک نامه و يا ظاهر شدن نامه بگونه ای که برای مخاطب خود آشنا است ، اقدام به باز نمودن ضمائم يک نامه الکترونيکی می نمايند. کرم ها و ويروس می توانند اقدامات پيشگيرانه امنيتی نظير فايروال ها و سيستم های حفاظتی را ناديده  و اهداف خود را دنبال نمايند.
کرم ها و  ويروس ها  در مقايسه با گذشته با سرعت بمراتب بيشتری اقدام به خرابی سيستم های آسيب پذير نموده و در اين راستا نسخه هائی از خود را برای  اکثر سيستم های فوق ، توزيع و منتشر می نمايند.

فهرست

عملکرد  کرم ها و ويروس ها

وضعيت آينده

محدوديت راه حل های واکنشی

وظايف مديران سيستم

 اتخاذ روش های امنيتی

بهنگام نمودن دانش و اطلاعات

آموزش کاربرانی که از سيستم ها استفاده می نمايند

وظايف ارائه دهندگان تکنولوژی

کاهش خطاء پياده سازی

وظايف تصميم گيرندگان

تحقيق در رابطه با تضمين ايمن سازی اطلاعات

ارائه آموزش و آگاهی لازم به کاربران اينترنت

خلاصه

دانلود مقاله دفاع در مقابل ويروس های کامپیوتری
قیمت : 2000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
57 بازدید