مجموعه کتابهای رشته شیمی – پیام نور

این مجموعه شامل بیش از ۹۰ کتاب رشته شیمی میباشد که در دانشگاه پیام نور تدریس میگردد. این کتابهای مربوط به مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری است و به صورت اسلاید های پاورپوینت جمع آوری شده. در ادامه لیست کامل این کتاب ها آورده شده است …

کتاب های دوره کارشناسی
آزمایشگاه شیمی آلی   –    دکترمعصومی

آزمایشگاه شیمی آلی ۲    –    حلیمی

آزمایشگاه شیمی تجزیه  ۲    –    مولوی

آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی   –     قربانی کلهر

آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی   –     دکتر میزانی

آزمایشگاه مبانی بیوشیمی    –    مولوی

آزمایشگاه مبانی شیمی آلی    –    دکتر بنایی

آزمایشگاه شیمی معدنی ۱    –    قهری صارمی

اسپکتروسکوپی اتمی توللی

اسپکتروسکوپی تجزیه ای  ۱   –     دکترنژاد علی

اسپکتروسکوپی مولکولی   –     توللی

اصول محاسبات شیمی صنعتی   –     لطفیانی

اصول صنایع شیمیایی   –     دکترعطاران

اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی   –     مولوی

الکتروشیمی صنعتی   –     مظفری

تاریخ علم شیمی   –     آمی سما

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی    –    دکترمعصومی

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی    –    دکتر وصالی

روش استفاده از متون علم شیمی    –    مولوی

روش تجزیه مقادیر بسیار کم   –     یگانه فعال

روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی   –     توللی

ریاضی عمومی  ۱   –     دسترنج

سنتز ترکیبات آلی    –    معتمدی

سنتز ترکیبات آلی با روش گسستن    –    دکتر ستار ارشدی

شیمی آب   –     دکتر سقط فروش

شیمی آلی  ۱    –    بنایی

شیمی آلی  ۱    –    جلیل لاری

شیمی آلی  ۱    –    معتمدی

شیمی آلی  ۱   –     دکتر معصومی

شیمی آلی  ۲    –    بنایی

شیمی آلی  ۲    –    جلیل لاری

شیمی آلی  ۲    –    دکتر معصومی

شیمی آلی  ۲    –    معتمدی

شیمی آلی ۳   –    دکتر ستار ارشدی

شیمی آلی ۳    –    دکترصالح مقدم

شیمی آلی ۳    –    معتمدی

شیمی آلی پیشرفته    –    بنایی

شیمی آلی فلزی    –    دکتر دلاور

شیمی پیش دانشگاهی   –     نوروز اصل

شیمی پیش دانشگاهی   –     محمدی پور

شیمی تجزیه  ۱    –    قربانی کلهر

شیمی تجزیه  ۱    –    دکترنژاد علی

شیمی تجزیه  ۲    –    دکتر بهرامی فر/ یزدانی

شیمی تجزیه  ۲    –    دکتر زرین اسحاقی

شیمی تجزیه  ۲    –    قربانی کلهر

شیمی تجزیه دستگاهی    –    قربانی کلهر

شیمی تجزیه دستگاهی    –    دکتر جوانبخت

شیمی تجزیه دستگاهی   –     دکترعطاران

شیمی تجزیه دستگاهی    –    دکتر زرین اسحاقی

شیمی صنایع معدنی   –     دکتر حکیمی

شیمی عمومی    –    فراهانی

شیمی عمومی ۱    –    دکتر جوانبخت

شیمی عمومی ۱    –    محمدی مبارکه

شیمی عمومی ۱   –     دکتر منفرد

شیمی عمومی ۱    –    نوروز اصل

شیمی عمومی ۲    –    دکتر بهرامی فر/ یزدانی

شیمی عمومی ۲    –    دکتر جوانبخت

شیمی عمومی ۲    –    لطفیانی

شیمی عمومی ۲    –    محمدی پور

شیمی عمومی ۲    –    اکبر زاده

شیمی عمومی ۲    –    نوروز اصل

شیمی فیزیک آلی    –    حلیمی

شیمی فیزیک  ۱   –     دکتر عطاران

شیمی کوانتمی    –    افتاده

شیمی کوانتمی    –    دکتر اشرفی

شیمی کوانتمی    –    بهجت منش اردکانی

شیمی معدنی ۱    –    محمد حکیمی

شیمی معدنی ۱    –    دکتردلاور

شیمی معدنی ۲    –    محمد حکیمی

شیمی و تکنولوژی مواد غذایی   –     مظفری

شیمی هسته‌ای   –     دکتر دلاور

کرماتوگرافی    –    دکتر نژادعلی

طیف سنجی مولکولی    –    دکتر اکبری

طیف سنجی مولکولی ۲   –     دکتر زرین اسحاقی

فیزیک پایه ۱    –    جنوبی

فیزیک پایه ۲    –    جنوبی

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی    –     دکتر وصالی

کارگاه شیشه گری   –     دکتراکبری

مباحث نوین در شیمی آلی   –     جلیل لاری

مبانی شیمی پلیمر   –     ستار ارشدی

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی   –     افتاده

معادلات دیفرانسیل معمولی   –     صفار اردبیلی

نظریه گروه شیمی   –     دکتر حکیمی

کارشناسی ارشد

اسپکتروسکوپی تجزیه ای  ۱   –     توکلی

الکتروشیمی تجزیه‌ای   –     توللی

الکتروشیمی تجزیه‌ای پیشرفته   –     یگانه فعال

روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی   –     توکلی

شیمی تجزیه پیشرفته پایه   –     قدر

شیمی معدنی پیشرفته   –     دکتر دلاور

دکتری

تحلیل آماری نتایج   –     پایه قدر

کلیه کتابهای بالا به صورت یکجا قابل دانلود است

مجموعه کتابهای رشته شیمی – پیام نور
قیمت : 7900 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۶ فروردین ۱۳۹۵
81 بازدید