طرح جایگزینی عرقیات سنتی گازدار بجای نوشابه‌های غیرالکلی گازدار

عنوان

خلاصه‌ای از گزارش طرح جایگزینی عرقیات سنتی گازدار بجای نوشابه‌های غیرالکلی گازدار

چکیده

در ابتدا لازم است بطور اختصار به بررسی وضعیت و موقعیت گذشته کنونی نوشابه‌سازی در ایران پرداخته شود.

تهیه و تولید اقسام شربت و نوشابه از قدیم الایام در ایران متداول بوده و اکثراً بطور خانی و بتدریج در سطح تجارتی در کارخانه‌ها مرسوم گردیده است. این نوشیدنی‌ها غالباً از عصاره میوه ها همراه با شکر و عرقیات معطر ساخته دشه و سپس با اقتباس از کشورهای خارجی و وارد نمودن آن، بصورت یک صنعت وابسته درآمد. تاریخچه این صنعت و ابسته بطور مشروح در گزارش وزرات صنایع و معادن ایران صنایع آشامیدنی و دخانیات ایران ۱۳۵۷ انتشار یافته است. خلاصه این گزارش بشرح زیر است:

در سالهای پس از جنگ جهانی، ساخت نوعی لیموناد و نوشابه دیگری بنام سینالکو در کارگاههای کوچ متداول گردید ولی این تولیدات به روش بهداشتی و در سطح کارخانه‌ای انجام نمی‌گرفت.

متاسفانه تولید و رشد نوشابه‌های صنعتی در ایران از همان زمان ابتدا با وابسته بودن آن به کشورهای خارج،‌ شروع شده‌ است و به مرور سرمایه‌داران جهت بدست آوردن هر چه بیشتر سود اقدام به احداث و تاسیس کارخانه دیگری در این مورد می‌نمودند. تا حدی که درحال حاضر اکثر قریب به اتفاق مردم ایران به مصرف این نوشابه‌های وارداتی عادت کرده‌اند و احتمالاً کمبود آن در بعضی موارد باعث ناراحتی آنها می‌شود.

مصرف نوشیدینهای غیر الکلی بطور سنتی و در قدیم الایام متداول بوده و بین فرهنگ هر منطقه روابط خاصی داشته است. این نوشیدنیها بصورت شربت و عرقیات متناسب با میوه‌‌ها و گیاهان  بومی هر منطقه بطور سنتی متداول بوده است.

پیدایش صنعت نوشابه‌‌سازی نه تنها منجر به کاهش تولید نوشیدنی‌ها و عرقیات گردید، بلکه وابستگی کشور را از نظر ورود عصاره به خارج تشدید نمود. بعلاوه مقدار زیادی ارز از این بابت از کشور خارج می‌شود. بهرحال در این مقطع از زمان که سرمایه‌ هنگفتی در این زمینه سرمایه‌گذاری شده است و ضمناً تعداد زیادی کارگر در این صنعت مشغول به کار می‌باشند، می‌توان این صنعت را در جهت تهیه‌ نوشابه‌‌هایی که امکان تهیه مواد اولیه آن در کشور موجود است سوق داد.

%d8%a8%db%8c%d9%81%db%8c%d9%81

فهرست مطالب

۱- مقدمه ……………………………. ۸

۲- کلیاتی در مورد نوشابه‌های گازدار ……..  ۱۰

۳- گیاهان داروئی ……………………..  ۳۴

۴- بررسی گیاهان تیره نعناع …………….  ۴۶

۵- بررسی گیاهان تیره جعفری …………….  ۶۶

۶- تیره پروانه‌داران …………………..  ۷۴

۷- بررسی مهمترین گلهای دارویی ………….  ۷۶

۸- بررسی عرقیات گیاهان دارویی ایران …….  ۸۷

۹- بررسی اسانسها ……………………..  ۱۰۱

۱۰- استفاده از گیاهان در تهیه نوشابه ……  ۱۱۰

۱۱- نمودار فرآیند تولید نوشابه …………  ۱۱۱

۱۲- نمودار فرآیند تولید عرقیات سنتی …….  ۱۱۲

۱۳- ویژگیهای میکروبیولوژی عرقیات سنتی …..  ۱۱۳

۱۴- جدول مشخصات ماشین‌آلات مورد نیاز تولید عرقیات     ۱۱۴

۱۵- منابع

طرح جایگزینی عرقیات سنتی گازدار بجای نوشابه‌های غیرالکلی گازدار
قیمت : 3000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۱ آبان ۱۳۹۵
73 بازدید