طرح توجیهی بررسی و تهیه تولید شیلنگ پی وی سی

چکیده :

آگاهی از نوع کالا و خصوصیات کلی و کاربرد آن ما را به شناخت و جایگاه این صنعت راهنمایی می کنند. به منظور شناخت انواع مختلف شلنگها و کاربرد های آن لازم است ویژگیها و مشخصات فنی آن ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد که در این راستا شناسایی استانداردهای طی و جهانی از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. تعیین جایگاه محصولات مذکور در این سایه انواع شلنگهای موجود (کالای رقیب) نیز می تواند در زمینه تحقق هر طرحی اهمیت داشته باشد که لازم است در بررسیهای اولیه مربوط به آن مورد توجه قرار گیرد.

انجام مطالعات بازار و بررسی ماهیت محصول از جهت مصارف داخلی و پتانسیل صادراتی نیز می تواند در راهگشای مطمئنی برای انجام مطالعات دقیقتر و در نهایت احداث چنین واحدهای باشد که به دلیل مستقل بودن طرح از زمان و مکان تنها ملاحظات کلی مربوط به آن ها مدنظر خواهد بود .

مقدمه:

از دوران گذشته برای انتقال مایعات، گازها و حتی در برخی موارد، جامدات پودری، از لوله استفاده می شده است. لوله ها عمدتاً برای انتقال مایعات مصرف می شود و انواع گوناگون دارند. لوله هایی از جنس مواد طبیعی فقط در دوران محدود و کوتاهی از زمان به کار می افتد و امروزه شلنگ و لوله در انوع مختلف و متنوع از ترکیبات مصنوعی خصوصاً لاستیک و پلاستیک ساخته می شوند. می توان گفت اکنون لاستیک و پلاستیک جایگاه خود را در صنعت انتقال سیالات همچون دیگر صنایع یافته اند به طوریکه امروزه حدود ۸۰% مصرف جهانی لوله های پلاستیکی را لوله های پی وی سی (نرم سخت) تشکیل می دهند.

فهرست مطالب

عنوان   

فصل اوّل……………………………………………………………………………………………… ۳

کلّیات و سوابق…………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۱- معرفی اجمالی پروژه…………………………………………………………………………… ۵
۲-۱- معرفی محصول…………………………………………………………………………………… ۶
۳-۱- سوابق تولید………………………………………………………………………………………… ۸
۴-۱- کاربرد محصول…………………………………………………………………………………… ۹
۵-۱- مصرف کنندگان………………………………………………………………………………….. ۹
۶-۱- بررسی نیاز جامعه……………………………………………………………………………….. ۱۰
فصل دوم……………………………………………………………………………………………… ۱۲

طراحی تولید……………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۲- فرآیند تولید……………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۲- نمودار فرآیند تولید……………………………………………………………………………… ۲۴
۳-۲- مواد اولیه و منابع تهیه آن……………………………………………………………………… ۲۵
۴-۲- ابزار و ماشین آلات مورد نیاز و منابع تأمین…………………………………………….. ۲۸
۵-۲- برنامه زمان بندی اجرای طرح………………………………………………………………. ۳۰
۸-۲- جایابی و محل اجرای طرح…………………………………………………………………… ۳۴
فصل سوم……………………………………………………………………………………………… ۳۶

نیروی انسانی……………………………………………………………………………………………… ۳۷
۱-۳- نیروی انسانی مورد نیاز طرح……………………………………………………………….. ۳۸
۲-۳- شرح وظایف پرسنل……………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۳- حقوق و دستمزد(شرح و وظایف)…………………………………………………………. ۴۲
۴-۳- سازماندهی نیروی انسانی…………………………………………………………………….. ۴۳

فصل چهارم………………………………………………………………………………………… ۴۵

زمین و ساختمان های مورد نیاز……………………………………………………………………… ۴۶
۱-۴- زمین مورد نیاز طرح……………………………………………………………………………. ۴۷
۲-۴- ساختمان های اداری، رفاهی و خدماتی………………………………………………….. ۴۷
۳-۴- ساختمان واحد تولید……………………………………………………………………………. ۴۸
۴-۴- هزینه های ساختمان سازی…………………………………………………………………… ۴۹
۵-۴- هزینه های محوطه سازی……………………………………………………………………… ۵۰
۶-۴- پلان طرح………………………………………………………………………………………….. ۵۰

 

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………… ۵۱

انرژی و تأسیسات ………………………………………………………………………………………. ۵۲
۱-۵- تاسیسات حرارتی……………………………………………………………………………….. ۵۳
۲-۵- تاسیسات برودت(سرمایش)………………………………………………………………….. ۵۳
۳-۵- برق…………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۴-۵-آب…………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۵-۵- سوخت……………………………………………………………………………………………… ۵۹
فصل ششم……………………………………………………………………………………………… ۶۲

محاسبات مالی طرح…………………………………………………………………………………….. ۶۳
۱-۶- برآورد سرمایه ثابت طرح……………………………………………………………………… ۶۴
۲-۶- برآورد سرمایه در گردش……………………………………………………………………… ۶۶
۳-۶- نحوه سرمایه گذاری …………………………………………………………………………… ۶۷
۴-۶- هزینه تولید سالیانه طرح………………………………………………………………………. ۶۷
۱-۴-۶- محاسبه هزینه حقوق و دستمزد………………………………………………………… ۶۸
۲-۴-۶-محاسبه هزینه انرژی………………………………………………………………………… ۶۸

۳-۴-۶- هزینه استهلاک……………………………………………………………………………….. ۶۹
۵-۶- هزینه های ثابت و متغییر تولید……………………………………………………………… ۷۰
۶-۶- محاسبه نفطه سربسر تولید …………………………………………………………………… ۷۱
۷-۶- محاسبه ی قیمت تمام شده ی محصول………………………………………………….. ۷۲
۸-۶- محاسبه ی قیمت فروش محصول………………………………………………………….. ۷۲
۹-۶-ارزش افزوده ناخالص طرح ………………………………………………………………….. ۷۲
۱۰-۶-ارزش افزوده خالص طرح…………………………………………………………………… ۷۳
۱۱-۶- محاسبه ی دوره برگشت سرمایه…………………………………………………………. ۷۳
۱۲-۶- توجیه اقتصادی طرح…………………………………………………………………………. ۷۳
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………… ۷۵

 

طرح توجیهی بررسی و تهیه تولید شیلنگ پی وی سی
قیمت : 2700 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۲ آذر ۱۳۹۵
65 بازدید