طراحی سیستم مهندسی شامل ۲۵ قطعه استاندارد و غیر استاندارد

موضوع:

طراحی سیستم مهندسی شامل ۲۵ قطعه استاندارد و از این ۲۵قطعه حدود ۵-۸ قطعه استاندارد و مابقی غیراستاندارد

جدول مرکب، کد قظعات استاندارد، نقشه های تکی قطعات غیر استاندارد

طراحی سیستم مهندسی شامل ۲۵ قطعه استاندارد و غیر استاندارد
قیمت : 10000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۶ خرداد ۱۳۹۶
278 بازدید