طراحی توربین های پلتن

فهرست مطالب

موارد استفاده توربین های پلتن بر اساس نمودار دبی-هد

اندازه های اصلی در روتور توربین پلتن

انرژی مبادله شده در یک توربین پلتن

چرخ توربین پلتن ایده ال

سرعت مطلق روی نازل:

معادله اویلر توربین:

سایز تیغه(پره) و تعداد نازل های روتور توربین:

تعداد پره های توربین:

اندازه های روتور

اندازه سرعت

مراحل طراحی اندازه های یک توربین پلتن

یک نیروگاه آبی با مشخصات معلوم

دانلود رایگان

۶

طراحی توربین های پلتن
قیمت : 00 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۹ خرداد ۱۳۹۴
320 بازدید