سوالات تخصصی کارشناس نقشه برداری

سوالات تخصصی کارشناس نقشه برداری

فهرست سوالات:

زبان تخصصی

ژئودزی

نقشه خوانی و کارتو گرافی

فتو گرامتری و تفسیر عکسهای هوایی

فرایند پردازش اطلاعات رقومی سنجش از راه دور

سیستم های اطلاعات جغزافیایی و کاربرد آن در GIS

 

icon

سوالات تخصصی کارشناس نقشه برداری
قیمت : 1500 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
94 بازدید