دانلود گزارش کارآموزی حسابداری

چکیده

حسابداری صنعت برق به معنای علمی و فراگیر آن تحت عنوان “روش متحد الشکل حسابداری” در فروردین ماه ۱۳۴۶ از سوی وزارت نیرو تدوین و با استعانت و نظارت مستقیم کارشناسان مالی وزارت نیرو در شرکتها و سازمان های برق ایران که در کار تولید، انتقال و توزیع فعالیت دارند به مورد اجرا گذارده شد. در طی سالهایی که از اجرای این روش حسابداری می گذرد بر اثر تجارب حاصله پاره ای اضافات حذف، برخی مسائل ایضاح و برحسب اقتضاء نکات و دقایق چندی نیز به متن سابق الذکر افزوده گردید و اینکه حاصل کار در شکل کنونی در دسترس حسابداران، حسابرسان و افرادی که به نحوی در شرکت های برق با موضوعات مالی سروکار دارند گذارده می شود.
با اینکه حسابداری برق در اصول کلی و متنوع با دیگر رشته های حسابداری اعم از عمومی، بازرگانی و صنعتی دارای وجوه اشتراک می باشد، با این همه مسائل و نکاتی در این روش وجود دارد که خاص حسابداری صنعت برق می باشد.
نتیجه مطلوب که این روش حسابداری در جستجوی آن است تحصیل گردد. باشد که اصحاب مالی و خبرگان اهل حساب در صنعت برق با الهام از انقلاب اسلامی و رهنمودهای داهیانه رهبریت انقلاب و نیز کوشش در جهت ارتقاء کیفی وظائف محوله سهم خویش را در امر تحقق اهداف و آرمان های اقتصادی جامعه اسلامی ایران به نحو شایسته و بایسته ادا نمایند.

images

فهرست مطالب

مقدمه
دفاتر و سوابق
شماره گذاری حسابها
دوره حسابداری
پرسش و تفسیر
متن حسابها
اقلام معوقه
اقلام ممیزی نشده
توزیع حقوق و هزینه های کارکنان
ذخیره عملیاتی
مدارک و سوابق
تأسیسات برق و نگهداری آنها
خیره استهلاک تأسیسات برق مشغول به کار
سرمایه گذاری های و وامها
هزینه های توزیع نشده انبار
خسارات فوق العاده و سرمایه گذاری دولت
وام ها و سپرده ها ی ثابت و دریافتی از مشترکین
درآمدهای عملیاتی شرکت
روش دستور کار و نحوه ثبت و نگاهداری کارتهای اموال تأسیسات
تأسیسات انتقال و توزیع نیرو در این سیستم حسابداری
سایر هزینه های مربوط به تأمین نیروی برق
هزینه های حساب مشترکین
هزینه های متفرقه فروش
سیستم تاتا
بودجه و اعتبارات
بودجه سرمایه ای
واحد بودجه و اعتبارات
پانچ قبوض
حسابدار مسؤل
حسابدار جمع دار و سیستم اموال
حسابداری تأسیسات و گردش یک پروژه
ثبت های مربوط به انتخاب پیمانکار و اجرای پروژه
حسابدار تأسیسات
حسابدار درآمد
دایره حقوق و دستمزد
مراحل تهیه لیست حقوق و دستمزد
دانستنیهای محاسبات حقوق و مزایا
شرح حساب فرعی

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری
قیمت : 2000 تومان
حجم فایل : 96 مگابایت
DocFile
۲۷ مهر ۱۳۹۴
79 بازدید