دانلود گزارش کارآموزی بازرسی وضعیت موتور


چکیده

برای اطلاعات از وضعیت داخل موتور از گیج روغن( میل روغن نما ) و درجه فشار روغن( فشار سنج ) استفاده کنید. روغن الوده را می توان بوکشید و در موارد جدی روغن را نزدیک سینی کارتر بیرون می زند. وقتی گیج روغن را نزدیک منیفولد داغ نگه دارید اگر روغن آب داشته باشد، بخار می شود. اتیلن گلیکول( ضد یخ ) با روغن واکنش انجام می دهد و مایع قهوه ای رنگ و چسبناکی تولید می کند که روی گیج روغن مشهود است. فشار روغن به سرعت باید بالا برود و اگر یاتاقانها خوب باشند، تحت بار نباید تغییر کند.

با اندازه گیری ولتاژباتری در هنگام موتور گردانی می توان عیوب سیستم راه اندازی را به سرعت تشخیص داد. اگر ولتاژ به اندازه ۲۵ درصد یا بیشتر کاهش یابد باید غلظت آب اسید باتری را اندازه گیری کند و در جستجوی خانه ای از باتری باشد که اتصال کوتاه کرده است. استارت و کابل های آن را، بر اساس میزان جریان کشی، وارسی کنید، اگر استارت بیش از اندازه جریان می کشد نشان دهنده مقاومت مدار است.

بسیاری از وضعیت ها از قبیل پایان بودن توان موتور، دود کردن موتور، بد کارکردن در دور آرام، نرم کارنکردن و بد روشن شدن را می توان به موتور یا سوخت مربوط کرد. اگر با استفاده از سوخت پاش سالم مشکل حل نشد، آزمون های تراکم و نشت سیلندر را، به شرحی که در ادامه مطلب می آید انجام می دهیم. آزمونهایی که روی موتور انجام می شود، از آزمونهایی که روی سیستم سوخت پاشی انجام می شود آسانترند و می توان آنها را داخل محوطه انجام داد.

فهرست مطالب

پیشگفتار.

عیبهای میکانیکی موتور

نشست روغن

دود سیاه یا خاکستری تیره.

نشانه.

راه چاره.

علت احتمالی

نرسیدن سوخت کافی سوخت نامناسب یا آلوده.

راه چاره.

آزمون فشار بخار کارتر (کمپرس رد کردن)

صدای یاتاقان میل لنگ

تجزیه روغن

سیستم سوخت رسانی

ارزیابی کیفیت سوخت.

آزمون های سیستم سوخت رسانی..

روغن سوزی..

پایین بودن میزان کمپرس…

آزمون تراکم سیلندر

آزمون نشت سیلندر

جدول۱-۱ اثر ویژگیهای سوخت بر عملکرد موتور

پمپ سه گوش…

مدار برگشت سوخت.

مدار سوخت پر فشار

  • نشت..
  • سوخت پاشها

پمپ سوخت پاش

سیستم هواکش..

توربوشارژکن..

گرفتگی لوله برگشت سوخت

سیستم تخلیه دود.

سیستم راه اندازی..

موتورگردانی..

 

 


دانلود گزارش کارآموزی بازرسی وضعیت موتور
قیمت : 1800 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۸ بهمن ۱۳۹۴
36 بازدید