دانلود کتاب پیام نور (بیوشیمی کروماتین) ویژه دانشجویان ارشد بیوشیمی

 

اگر ساده ترین موجود زنده در تغییرات اجتناب ناپذیری که شرایط محیطی برای او فراهم کرده، قرار گیرد باید با آن روبرو شود. قابلیت دستیابی به مواد غذایی و غیره است. مسیرهای متابولیکی ممکن است برای یک ، pH ، این شرایط تغییرات حرارتی مجموعه ای از شرایط برای موجود خاصی مناسب به نظر برسد، اما برای موجود دیگر غیر ضروری یا حتی زیان آور باشد. ما اکنون می دانیم که موجودات زنده معمولاً با این مطالبات زیست محیطی از طریق تنظیم بیان ژن های اختصاصی خود را با آن وفق
می دهند. برای مثال اگر موجود زنده در محیطی به طور موقت فاقد قند گالاکتوز زندگی کند، معلوم است که انرژی کمی تولید می نماید، لذا شروع به ساختن آنزیم های مورد نیاز برای متابولیزم گالاکتوز می کند. وقتی گالاکتوز در محیط فراهم شد، باید سنتز این آنزیم ها را قطع کند. البته مانند همه چیزهای دیگر، این گزینه نیز بدون هزینه نیست و مستلزم آن است که موجود زنده به موقع و در پاسخ به محیط زیست و خواسته های متابولیکی خود، ژن های خاصی را روشن یا خاموش نماید. همانطور که خواهید دید، این مکانیزم نیاز به پروتئین های خاصی دارد و سنتز این پروتئین ها در آن محل باز هم نیاز به تأمین انرژی خواهد داشت. با این حال، استراتژی های جایگزین برای همه ژن ها وجود دارند و اگر تمام ژن ها دائماً روشن باشند، این موضوع نمی تواند ثابت کند که از لحاظ تکاملی باید موجود زنده به همین ترتیب باشد و به طور کل عمومیت دارد. قطعاً این موضوع کار را ساده تر می کند و لی مقرون به صرفه نیست.

مؤلفان: دکتر بهزاد لامع راد، دکتر شهریار سعیدیان
و عباس گل بداق
برای دانشجویان ارشد بیوشیمی

دانلود کتاب پیام نور (بیوشیمی کروماتین) ویژه دانشجویان ارشد بیوشیمی
قیمت : 0 تومان
حجم فایل : 6.50 MB مگابایت
DocFile
۲۱ شهریور ۱۳۹۵
74 بازدید