دانلود پکیج روانشناسی

دانلود پکیج روانشناسی

سر فصل مطالب

آشنایی با دانش آموزان استثنایی

آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها

آیا بین تیپ های شخصیتی (درون گرا- برون گرا) و فرسودگی شغلی ارتباطی وجود دارد یا خیر

بحران هویت در جوانی

بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماری انسدادی مزمن ریوی

بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی  کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

بررسی افسردگی در زنان

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن در سالهای آینده

بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر

 

 

دانلود پکیج روانشناسی
قیمت : 10000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۱ فروردین ۱۳۹۶
93 بازدید