دانلود پروپوزال رابطه ارزیابی و تخصیص منابع IT / IS

بررسی رابطه ارزیابی و تخصیص منابع IT / IS با عملکرد IT / IS  در شعب بانک ملی استان گلستان

اطلاعات مربوط به پایان نامه

عنوان تحقیق به فارسی

بررسی رابطه ارزیابی و تخصیص منابع سیستم اطلاعاتی و فناوری اطلاعات با عملکرد IT / IS

در شعب بانک ملی استان گلستان

عنوان تحقیق به انگلیسی

 The Investigation of the Relationship Between IT/IS Assessment and Resource Allocation with IT/IS Performance in Melli bank Branches – Golestn Province

 

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی

سوابق تحقیق:

اهمیت و ضرورت تحقیق

مدل مورد استفاده در پژوهش:

جنبۀ نوآوری وجدیدبودن تحقیق درچیست

اهداف مشخص تحقیق:

فرضیه­ های تحقیق( هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شود):

سؤالات تحقیق

کلید واژه‏ ها

متغیرها

تعاریف عملیاتی

روش کار

اعتبار و روایی پرسش­نامه

ابزار گردآوری اطلاعات

جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‏ گیری

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

زمان­بندی انجام تحقیق

فهرست منابع ومآخذ(فارسی وغیرفارسی) مورد ا ستفاده

پایان نامه مربوط به این پروپوزال را می توانید از طریق لینک زیر دانلود کنید

بررسی رابطه ارزیابی و تخصیص منابع IT / IS با عملکرد IT / IS  در شعب بانک ملی استان گلستان

دانلود پروپوزال رابطه ارزیابی و تخصیص منابع IT / IS
قیمت : 8000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۸ شهریور ۱۳۹۷
269 بازدید