دانلود پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی، منابع قدرت

عنوان: دانلود پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی، منابع قدرت

چکیده

پرسشنامه‌ای که در اختیار شماست صرفا ابزاری جهت گردآوری اطلاعات برای تهیه و تدوین یک کار پژوهشی و دانشگاهی است. نظر به اینکه یافته‌های پژوهشی میتواند بر فرایند آموزش و پرورش تاثیر بگذارد

pors2

 

دانلود پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی، منابع قدرت
قیمت : 2000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۳ آذر ۱۳۹۴
60 بازدید