دانلود پایان نامه ویروس های کامپیوتری، تجزیه و تحلیل ۴ نرم افزار مخرب

عنوان: تجزیه و تحلیل ۴ نرم افزار مخرب (ویروس- تروجان)

چکیده

به برنامه‌های رایانه‌ای که به منظور تخریب ویا سوءاستفاده از ساختار یک رایانه نوشته شود،ویروس رایانه‌ای می‌گویند. ویروس رایانه‌ای عبارتی است برای یک برنامه ناخواسته مخرب که می‌تواند روی رایانه‌هامنتشرواجراگردد.

.معمولاًویروس‌هاتوسط برنامه‌نویسان برای مقاصد گوناگون نوشته می‌شوند. اهدافی چون شهرت،انتقام، ایجاد خسارت و یا اهداف اقتصادی می‌توانند باعث ایجاد انگیزه در نوشتن ویروس کامپیوتری شوند. برخی از ویروس‌ها بسیار مخرب هستند و برخی تنها جنبه تبلیغاتی دارند.

علت نامگذاری این برنامه‌ها به ویروس به دلیل شباهت نحوه فعالیت آنها با ویروس‌ها در دنیای حقیقی است. ویروس رایانه‌ای را می‌توان برنامه‌ای تعریف نمود که می‌توان خودش را با استفاده از یک میزبان تکثیر نماید. بنابراین تعریف اگر برنامه‌ای وجود داشته باشد که دارای آثار تخریبی باشد ولی امکان تکثیر نداشته باشد،نمی‌توان آن را ویروس نامید.

معمولاً کاربران کامپیوتر به ویژه آنهایی که اطلاعات تخصصی کمتری درباره کامپیوتر دارند،ویروس‌ها را برنامه‌هایی هوشمندوخطرناک می‌دانند که خود به خود اجرا و تکثیر شده و آثار تخریبی زیادی دارند که باعث از دست رفتن اطلاعات و گاه خراب شدن کامپیوتر می‌گردند در حالی که طبق آمار تنها پنج درصد ویروس‌ها دارای آثار تخریبی بوده وبقیه صرفاً تکثیر می‌شوند. بنابراین ویروس‌های رایانه‌ای از جنس برنامه‌های معمولی هستند که توسط ویروس‌نویسان نوشته شده و سپس به طور ناگهانی توسط یک فایل اجرایی و یا جا گرفتن در ناحیه سیستمی دیسک،فایل‌ها و یا کامپیوتر‌های دیگر را آلوده می‌کنند. در این حال پس از اجرای فایل آلوده به ویروس و یا دسترسی به یک دیسک آلوده توسط کاربر دوم، ویروس به صورت مخفی از نسخه‌ای خودش را تولید کرده و به برنامه‌ های دیگر می‌چسباند و به این ترتیب داستان زندگی ویروس آغاز می‌شودوهر یک از برنامه‌ها و یا دیسک‌های حاوی ویروس، پس ازانتقال به کامپیوتر‌های دیگر باعث تکثیر نسخه‌هایی از ویروس وآلوده شدن دیگر فایل‌ها و دیسک‌ها می‌شوند.

ویروس۲۲

فهرست مطالب

– ۲-۳-۱ویروس های ماکرو (کلان دستور)

– ۱-۱تعریف ویروس

فصل یکم- ویروس ها

– ۲-۱تاریخچه ورود ویروس

-۳-۱ انواع ویروس

-۱-۳-۱سکتور بوت (boot sector)

– ۲-۳-۱ویروس های ماکرو (کلان دستور)

– ۳-۳-۱ویروس های چند ریخت

-۴-۳-۱ویروس های مخفی

– ۵-۳-۱ویروس های چند بخشی

-۶-۳-۱ویروس های مبتنی بر پست الکترونیکی

-۷-۳-۱ویروس های دوزیست

– ۴-۱سایر نرم افزار های مخرب

۲-۴-۱اسبهای تروا (Trojan Horse )

-۱-۱-۴-۱تاریخچه اولین کرم

۲-۴-۱اسبهای تروا (Trojan Horse )

-۳-۴-۱جاسوس افزارها(Spyware)

-۴-۴-۱درهای پشتی (Backdoor)

– ۵-۴-۱باکتری ها (Bacteries )

Zombie -6-4-1

Rootkits -7-4-1

-۸-۴-۱بمب های منطقی

-۲-۵-۱ شوخی ها                

-۳-۵-۱غیر فعال کردن دسترسی ها

– ۴-۵-۱سرقت اطلاعات

– ۵-۵-۱تخریب اطلاعات

– ۶-۵-۱پاک سازی اطلاعات

-۷-۵-۱عدم دسترسی به سخت افزار

– ۶-۱راه‌های ویروسی شدن

فصل دوم-آنالیزویروس ملیسا

۲-۱-ویروس ملیسا یک خطر جدید

۲-۲-اثرات مخرب ویروس ملیسا

۲-۳-خسارت های فراوان ویروس ملیسا

۲-۴-متغیر ها و گونه ها

۲-۵-بازداشت فرد مظنون به تولید ملیسا

۲-۶-نتیجه گیری

۲-۷-سورس کد ویروس ملیسا

فصل سوم-آنالیز کرم MyDoom

۳-۱-بررسی عملکرد کرم Mydoom

۳-۲-تاثیرات این کرم بر روی ویندوز

-۳-سورس کد کرم MyDoom

۳-۲-تاثیرات این کرم بر روی ویندوز

فصل چهارم-آنالیزویروس CIH Chernoble

۴-۲-مکانیسم آلودگی

۴-۱-بررسی وعملکرد ویروس CIH

۴-۳- هشدار ویروس win 32/ CIH

۴-۵-سورس کد ویروسCIH

۵-۲-مسیر مقدار دهی و بررسی پایه

فصل پنجم-آنالیز Get codec multi media Trojan

۵-۱-بررسی تروجان

۵-۵ -مسیر Modify _Wmp_Conf

دانلود پایان نامه ویروس های کامپیوتری، تجزیه و تحلیل ۴ نرم افزار مخرب
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۹ آذر ۱۳۹۴
84 بازدید