دانلود پایان نامه مهروزی و نقش خانواده در ابراز مهر و محبت

عنوان:دانلود پایان نامه مهروزی و نقش خانواده در ابراز مهر و محبت 

چکیده

وجود مهر و محبت و مهرورزی در یک خانواده از مهمترین ویژگی های یک خانواده ی موفق و سالم می باشد. برقراری روابط محبت آمیز بین والدین و همچنین بین والدین و فرزندان و بین فرزندان با یکدیگر  می تواند اطمیانی برای پیشرفت کودکان باشد. چرا که کودکان در سایه ی مهر و محبت می توانند جدای از استرس ها وتنشها و نگرانی ها به فعالیت پرداخته و استعداد های خود را شکوفه کنند. با توجه به اهم مهروزی و نقش خانواده در ابراز مهر و محبت ، این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته است.

meh1

فهرست مطالب

پیشگفتار

اهداف

پیشینه ی تحقیق

روش تحقیق

ارتباط بین ساختار خانواده بر ابراز محبت و پیامدهای رفتاری جوانان و نوجوانان

وضعیت اقتصادی

اجتماعی سازی

استرس

رفاه روانشناختی مادری

مقایسه ی میزان مهرورزی در بین خانواده های دارای فرزند خوانده، دو والدی تنی، مادر تنها، پدر خوانده و مادر خوانده

بد نام سازی به عنوان یک فاکتور کلیدی

اجتماعی سازی توسط دو والد به صورت بهینه

تحقیق طلاق و والدین ناتنی: تقدم روابط تنی

تاثیر فرایند های خانواده

اهمت ساختار خانواده در پیشبینی رفاه روانی، مهرورزی و کیفیت روابط اعضای خانواده

مهرورزی در سیره امام موسی کاظم ع

عبادت و زهد امام

بخشش و کرم امام

شجاعت و استقامت

مرارت و شهادت امام علیه السلام

امام در زندان

موانع مهرورزی

نتیجه گیری

منابع

دانلود پایان نامه مهروزی و نقش خانواده در ابراز مهر و محبت
قیمت : 3000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۷ آبان ۱۳۹۴
42 بازدید