دانلود پایان نامه مدیریت رفتار سازمانی با نگرش برIT

 چکیده

رفتارسازمانی یکی از دانش های میان رشته ای است که مطالعه رفتار فرد،گروه و سازمان را برعهده دارد و در سالهای نخستین دهه ی۱۹۶۰ میلادی ظهور کرد. این دانش میان رشته ای از یافته های روانشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، مردم شناسی، روان شناسی بالینی  مهندسی صنعتی، علم سیاست، اقتصاد و تاریخ بهره می گیرد.  (هل ریگل و دیگران، ۹۵، ص۴، چرینگتون، ۱۹۸۹، ص ۶—۸، ; رابینز،۱۹۹۳، ص ۱۷-۱۹)

آموختن رفتار سازمانی شبیه آموختن چیزهای دیگر، احتیاج به تمرین و ممارست دارد. هرچه بیشتر تمرین شود، احتمال موفقیت افزایش خواهد یافت.رفتار سازمانی یک رشته کاربردی از علوم رفتاری است، و در نتیجه بر پایه ی چندین رشته ی علوم رفتاری قرار دارد .

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف سازمان

عناصر وویژگی های مشترک سازمانها به شرح زیرند

ساختار سازمان

چهار عامل تشکیل سازمان

انواع سازمانها

رفتار سازمانی

رفتار سازمانی چیست؟

تاریخچه رفتار سازمانی

فواید رفتار سازمانی

ماهیت سازمانها

چهار مدل یا چارچوب اصلی وجود دارد که سازمانها بر مبنای آنها عمل می‌کنند

مدل استبدادی

مدل مراقبتی

مدل حمایتی

مدل مشارکتی

مدل پنجره جوهری

مدیریت

تعریف مدیریت

سطوح مدیریت

عملکرد مدیریت و سازمان

مدیران در سازمانها

وظایف مدیران

مفاهیم فناوری اطلاعات

فناوری (تکنولوژی) چیست؟

اطلاعات چیست؟

تعریف جامع

عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات

–  –  رشد فناوری ریزپردازنده ها و کوچک شدن ابعاد آن ها

کاهش بهای رایانه ها

گسترش استفاده از رایانه

توسعه شبکه های ارتباطی

سرعت رشد اینترنت

تاثیر فناوری اطلاعات

بر سازمان

تعریف سازمان

ابعاد سازمانی

ساختار سازمانی

تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان

از سازمان های سلسله مراتبی تا سازمان های شبکه ای

معماری فناوری اطلاعات

در سازمان

ضرورت های وجودی معماری فناوری اطلاعات

الگوی معماری فناوری اطلاعات NIST34

سیستم های اطلاعاتی (IS) و نقش آن ها در سازمان

مزایای سیستم های اطلاعاتی

سیستم های پشتیبانی از مدیریت

سیستم پردازش عملیات TPS

سسیستم اطلاعات مدیریت MIS

ضعف سیستم های اطلاعات مدیریت

سیستم های اطلاعات اجراییEIS

سیستم های خبره ES

سیستم های مبتنی بر شبکه عصبی

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات چیست؟

ممیزی فناوری

اکتساب فناوری

برنامه ریزیفناوری اطلاعات

راهبری فناوری اطلاعات چیست؟

راهبرد توسعه فناوری اطلاعات

برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات

روش های مبتنی بر رویکرد تجویزی

روش های مبتنی بر رویکردهای توصیفی

معرفی تحلیل SWOT

مدیریت دانش

تاریخچه مدیریت دانش

مدلهای مدیریت دانش

بررسی چند مدل مدیریت دانش

اهدف مدیریت دانش

مدیریت دانش و فناوری

تحلیل وپیاده سازی

جامعه آماری

یافته های توصیفی مربوط به تحقیق

نتیجه گیری

یافته های مربوط به تحقیق

نتیجه گیری

پیوستها

شکل  سیستم پردازش عملیات

شکل   ساختار یک MIS

شکل ساختار یک DSS

شکل ساختار یک EIS

شکل ساختار یک ES

شکل  وظایف مدیریت فناوری

شکل  فرایند مدیریت فناوری

شکل مکعب COBIT

شکل حوزهcobit و رابطه میان آنها

شکل ارتباط راهبردها در سازمان

شکل  سطوح متفاوت برنامه ریزی راهبردی

شکلمدلدینامیکمدیریتدانش

شکل  مدل هفت  C

شکل  نمایی از فرایند تبدیل دانش (افرازه ،ب)

شکل شماره  مدل پایه ساختمان مدیریت (Probs /Raub / 2002)

شکل  چند نمونه ازفناوری برای فرایندهای همگرایی دانش

نمودار  گروه های سنی

نمودار  وضعیت میزان تحصیلات

نمودار  سابقه خدمت

نمودار جنسیت

نمودار سمت

نموداروضعیت تاهل پاسخگویان

نمودار وضعیت نوع کار

نمودار زمان استفاده از اتوماسیون اداری

نمودار آسانتر شدن ارسال ودریافت اطلاعات

نمودار  افزایش سرعت در فرایند دریافت و ارسال اطلاعات

نمودارآسانتر شدن پیگیری نامه ها

نمودار به روز بودن اطلاعات دریافتی

نمودارآسانتر شدن پاسخگویی به موارد ارجاعی

نمودار  صرفه جویی در وقت

نمودار  برقراری ارتباط فوری وارسال پیام به همکاران

نمودار  برقراری ارتباط شخصی وخصوصی با همکاران

نمودار  بهبود ارتباط با مدیران بالادستی

نمودار  فراهم شدن برخی امکانات جدید ارتباطی

نمودار آسانتر شدن جستجو دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز

نمودارازبین رفتن مالکیت و انحصار اطلاعات سازمانی و دسترسی همگان به اطلاع

نمودارجلوگیری از برخوردهای غیر ضروری (غیر اداری ) افراد در هنگار

نمودار  پیشگیری از برخوردهای فیزیکی در کارکنان

نمودارامکان برقراربی آسان ارتباط با سایر واحدها،علی رغم وجود فاصله فیزیکی

نمودار  افزایش رضایت مراجعه کندگان

نمودار افزایش رضایت شغلی

 

دانلود پایان نامه مدیریت رفتار سازمانی با نگرش برIT
قیمت : 30000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۸ آبان ۱۳۹۳
93 بازدید