دانلود پایان نامه طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ مربوط به پروژه آبرسانی

موضوع:

طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ مربوط به پروژه آبرسانی به شهر گناباد

چکیده:

طرح آبرسانی گناباد به هدف تامین آب شرب شهر گناباد وبرخی از روستاهای اطراف شهر ، صورت پذیرفته است به گونه ای که آب به صورت مستمر و با کیفیت مطلوب و فشار مناسب در اختیار شهروندان قرار گرفته و توجیه اقتصادی داشته باشد.

قسمتی از طرح که به عنوان پروژه تخصصی اینجانب تعریف شده است ، طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ به منظور انتقال آب از منطقه چاه گچی ( چهار حلقه چاه اکتشافی ) به ایستگاه پمپاژ موجود در سیدآباد می‌باشد.

فهرست مطالب:

طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ مربوط به پروژه آبرسانی به شهر گناباد. ۱

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

فصل اول: کلیات… ۳

۱-۱کلیات طرح: ۳

۱-۲ جمعیت و نیاز آبی : ۳

۱-۲-۱ جمعیت: ۳

۱-۲-۳ تعیین مقدار کسری آب : ۴

۱-۳منابع آب… ۵

۱-۳-۱ منابع آب سطحی.. ۶

۱-۳-۲منابع آب زیر زمینی: ۶

۱-۳-۳ منابع آبی موجود در گناباد. ۶

۱-۴ بررسی کیفیت منابع آب: ۷

۱-۴-۱ کیفیت شیمیایی آب: ۷

۱-۴-۲ کیفیت فیزیکی آب… ۸

۲-۴-۳ کیفیت باکتریولوژیک آب… ۸

۱-۵منابع آب تامین کننده کسری آب… ۹

۱-۵-۱ چاههای اکتشافی در دشت گیسور ۹

۱-۵-۲ دبی انتقال.. ۱۰

شماره ۱٫٫ ۱۱

فصل دوم: مشخصات خط انتقال.. ۱۱

۲-۱ موقعیت جغرافیائی.. ۱۱

۲-۱-۱ مقدمه: ۱۱

۲-۱-۲ حوزه آبریز دشت گناباد. ۱۲

۲-۲- اقلیم شناسی.. ۱۳

۲-۲-۱ درجه حرارت: ۱۳

۲-۲-۲ رطوبت نسبی : ۱۳

۲-۲-۳ سرعت باد. ۱۳

۲-۲-۴ میزان بارندگی.. ۱۳

۲-۳ زمین شناسی.. ۱۴

۲-۴ مقصد انتقال آب… ۱۴

۲-۵- نحوه انتقال آب و روش کلی کار: ۱۴

۲-۶ – روش کلی برداشت و محل جمع آوری آب چاهها ۱۴

۲-۷- تعین مسیر انتقال آب… ۱۵

۲-۷-۱ –انتخاب مسیر برتر: ۱۵

فصل سوم: بررسی فنی انواع لوله های قابل استفاده در طرح.. ۱۷

۳-۱- مقدمه. ۱۷

۳-۳- لوله های فولادی.. ۲۱

۳-۴- لوله های آزبست سیمان : ۲۳

۳-۵- لوله های فایبرگلاس(G-R-P) 24

۳-۶ – بررسی خوردگی داخلی و خارجی لوله ها: ۲۵

۳-۷-۱-خطوط لوله های فولادی : ۲۵

۳-۷-۲- خطوط لوله چدن داکتیل.. ۲۶

۳-۸- اثرات خوردگی آب برروی لوله ها ۲۶

۳-۸-۱ خصوصیات فیزیکی.. ۲۶

۳-۸-۲ خصوصیات شیمیایی آب… ۲۷

عامل مورد توجه. ۲۷

PH… 27

۳-۹- شاخص خورندگی آب: ۲۷

۳-۱۰- اثرات خوردگی خاک بر لوله ها ۲۹

۳-۱۰-۱- تأثیر خاک بر لوله های فولادی.. ۲۹

۳-۱۰-۲- تأثیر خاک بر لوله های چدنی.. ۳۰

۳-۱۱- انواع پوشش های خارجی لوله. ۳۱

۳-۱۱-۱- پوشش پلی اتیلن سه لایه. ۳۱

۳-۱۱-۲- پوشش قیری.. ۳۲

۳-۱۱-۳- پوشش پلی اورتان صددر صد جامد. ۳۳

۳-۱۱-۴- مقایسه فنی و اقتصادی پوشش های خارجی.. ۳۴

پوشش قیری.. ۳۴

فصل چهارم: محاسبات هیدرولیکی خط انتقال و طراحی ایستگاههای پمپاژ ۳۵

۴-۱- توضیحات کلی.. ۳۵

۴-۲- محاسبات مربوط به خطوط جمع آوری.. ۳۵

L1 = 121 m           L5 = 165 m… 38

۴-۳-۱- محاسبات مربوط به ناحیه دوم خط انتقال اصلی (دشت بیمرغ) ۴۰

۴-۳-۲- برآورد هزینه. ۴۶

۴-۳-۳- محاسبات مربوط به ناحیه اول خط انتقال اصلی (دشت گیسور): ۴۸

۴-۳-۴- بهترین حالت انتقال آب… ۵۳

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. ۵۴

۵-۱- بررسی فشار دائمی‌کار در نقاط مختلف خط: ۵۴

۵-۲- بررسی فشار نقاط خط با در نظر گرفتن ضربه قوچ ایجاد شده: ۵۵

نتیجه اجرای برنامه: ۵۵

روش های کنترل ضربه قوچ: ۵۷

دانلود پایان نامه طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ مربوط به پروژه آبرسانی
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱ اسفند ۱۳۹۵
204 بازدید