دانلود پایان نامه شبکه های نظیر به نظیر

عنوان:دانلود پایان نامه شبکه های نظیر به نظیر

چکیده

(تاریخچه نرم‌افزارهای نظیر به نظیر معمولاً با ارجاع به Napster آغاز می‌شود. Napster مثال معروفی از یک ارتباط یک به یک و یک به چند قدرتمند است که می‌تواند انتظار را ازتکنولوژی کامپیوتری تحقق بخشد. اگر چه ، اگر کمی به عقب باز گردیم، پیامهای فوری (instant message) تجسم ابتدایی نظیر به نظیر بودند. این پیامها نوع متفاوتی از ارتباط را نشان می‌دهند که تلفیقی از نامه دست‌نویس و تلفن است با افزایش ضرورت تماسهای سریع تلفن و گسترش استفاده از پست الکترونیکی، پیامهای فوری چشم‌انداز اینترنت را تغییر دادند.

عضویت درشبکه نظیر به نظیر ، به صورتadhoc و پویا است و تنها نیاز به ایجاد یک مکانیسم و ساختار برای مدیریت و سازماندهی نظیرها است تا در این شبکه‌ها بتوان یک تعاون و همکاری مفید را بین کاربران به وجود آورد.

nazir1

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه‌ای بر شبکه‌های  نظیر به نظیر (peer to peer network)

نظیر به نظیر چیست؟

اشتراک منابع کامپیوتری و سرویسها با تبادل مستقیم بین سیستمها

مقیاس‌پذیری

قابلیت اعتماد

انواع شبکه‌های نظیر به نظیر

چارچوب‌های شبکه‌های نظیر به نظیر

کاربردهای شبکه نظیر به نظیر

شبکه نظیر به نظیر و تامین کننده‌های سرویس

کاربردهای شبکه نظیر به نظیر

اجزای معماری شبکه نظیر به نظیر در  Winsows

تشخیص نام وکشف نظیر با PNRP

نام نظیرهاوPNRP ID S

تعیین نام PNRP

سنجش تعیین نام نظیر در کشهای چند سطحی

Graphing

نگهداری گراف

ایجاد ارتباط با یک گراف

قطع ارتباط از گراف

تشخیص و تعمیر جز در گراف

امنیت گراف

Gruoping

نام نظیرها

گواهی اعضای گروه (GMCs)

انتشار GMC

سیاستهای امنیت

ایجاد یک گروه

پیوستن و ایجاد ارتباط با یک گروه

فصل دوم – توپولوژیهای شبکه نظیر به نظیر

توپولوژی مرکزی

انواع توپولوژیهای دیگر

سطوح نظیر‌به‌نظیر

بنیانهای نظیر‌به‌نظیر

قابلیت همکاری

امنیت:

اطلاعات

مدیریت مدارک

همکاری

فایلها

پهنای باند

افزایش‌ بار

استفاده مشترک از پهنای باند

سیکلهای پروسسور

اجتماع نظیر به نظیر

بازسازی زنجیره ارزشها

سوارکاری آزاد و مسئولیت

نتیجه

کاهش هزینه‌های مالکیت

مقیاس‌پذیری

شبکه‌های adhoc

فصل سوم – Napster  و Gnutella

ساختار پیام داده Napster

قالب‌بندی

ابلاغ فایل اشتراکی میزبان

پاسخ و پاسخ‌جستجو

درخواست دانلود

انتقال فایل

دانلود با دیوار آتش

پیاده‌سازی

Gnutella

ساختار Gnutella

پروتکل Gnutella

سرآیند توصیفگر

قوانین

انعطاف‌پذیری

کارایی و مقیاس‌پذیری

قابلیت اعتماد

Fast Track

پروتکل  Fast Track

ساختار OpenFT

پروتکل OpenFT

مقایسه

فصل چهارم – تهدیدهای امنیت داده در شبکه‌های نظیر‌به‌نظیر

تاثیر اشتراک فایل بر امنیت پایگاه داده

استخراج داده های حساس و مهم ازپیامهای ODBC

جملات اخلال در سرویس دهی (DOS)

مولفه های غیر قابل اعتماد در شبکه

نتیجه گیری

فصل پنجم – امنیت و قابلیت اعتماد در سیستمهای نظیر‌به‌نظیر

قابلیت اعتماد و امنیت

اعتماد چیست؟

اعتماد به عنوان یک پدیده اجتماعی

هویت

احراز هویت

سیستمهای پیشنهادی

هویتهای متعدد

زمینه های اجتماعی

قوانین

انتقال قابلیت اعتماد

زمان به عنوان یک زمینه

دانلود پایان نامه شبکه های نظیر به نظیر
قیمت : 4200 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۰ آذر ۱۳۹۴
82 بازدید