دانلود پایان نامه سکولاریسم

عنوان

پایان نامه بررسی سکولاریسم و کشف حجاب در ایران

چکیده

 مصطفی کمال آتاتورک در اثراقدامات تدریجی و آشکار توانسته بود به عمر امپراطوری عثمانی پایان دهد و کشور کوچک  ترکیه را  بنیان  نهد ، برآن  شد تا کشور ترکیه را در مسیر نوسازی قرار دهد ؛ نوسازی  که مصطفی کمال خواستار آن بود ، در واقع غربی سازی بود و در این راستا می بایست تمام  سنتها از بین می رفت . وی  برای رسیدن به این هدف، مبارزه گسترده با مذهب و نیروهایی  مذهبی انجام داد و اسلام رسمی  را بطور کامل از جامعه ترکیه پاک کرد . در کنار اقدامات مصطفی کمال ؛ وابستگی روحانیون سنی  به دولت و عدم استقلال

سیاسی و مالی این زمینه را برای مصطفی کمال فراهم  آورد تا بتواند با ترکیب سیاست پنهان و آشکار ترکیه را به یک کشور سکولار تبدیل کند .

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

 

 • بررسی سوابق و ادبیات موضوع
 • اهداف پژوهش
 • اهمیت پژوهش
 • تعریف متغیرها و مفاهیم وعملیاتی
 • روش پژوهش
 • سازماندهی پژوهش

فصل دوم : دیدگاه های نظری

 

 • تعریف نوسازی
 • نوسازی روانشناختی
 • نوسازی اجتماعی
 • نوسازی سیاسی
 • جامعه شناسان کلاسیک و اندیشه گذار
 • کارل مارکس (۱۸۱۸-۱۸۸۳
 • هربرت اسپنسر(۱۸۲۰-۱۹۰۳
 • امیل دورکیم(۱۸۵۸-۱۹۱۷
 • ماکس وبر (۱۸۶۴-۱۹۲۰)
 • تالکوت پارسونز
 • تیپ بندی جوامع از نظر پاسونز
 • نیل اسملسر
 • برینگتون مور
 • جمع بندی

فصل سوم : سیاست های ضد مذهبی رضاشاه در ایران

 

 • کودکی رضاخان
 • دیدگاههای مختلف در مورد زمینه وقوع کودتای ۱۲۹۹
 • کودتای۱۲۹۹|۱۹۳۰
 • آیرن ساید در خاطراتش اولین بار که رضاخان را دیده می نویسد
 • گفتمان فکری غرب و ورود آن به ایران
 • آخوند زاده (۱۸۱۲-۱۸۷۸م|۱۲۲۸-۱۲۹۵ق)
 • نگرش آخوند زاده در مورد دین
 • میرزا ملکم خان (۱۸۳۳-۱۹۰۹|۱۲۴۹-۱۳۲۶ق)
 • عبدالرحیم طالبوف (۱۸۳۴-۱۹۱۱م|۱۲۵۰-۱۳۲۹ق
 • طالبوف : دین و روحانیت

جمع بندی

 • رضاخان و مذهب
 • سیاست ضد مذهبی رضاشاه
 • مقابله با روحانیت
 • مقابله با مذهب
 • کشف حجاب
 • قیام مسجد گوهرشاد
 • طرح متحدالشکل البسه
 • دانشکده معقول و منقول
 • مؤسسه وعظ و خطابه
 • طرح اداره اوقاف
 • تخریب مدارس علمی و مساجد
 • تغییر ماههای قمری به ماههای شمسی و…
 • زندگی نامه مصطفی کمال آتاتورک
 • نحوه به قدرت رسیدن آتاتورک
 • مصطفی کمال و سلطنت
 • مصطفی کمال و خلافت
 • تخریب مساجد و اماکن مذهبی
 • مقابله با دراویشان
 • دگرگونی پوشاک
 • دگرگونی حقوقی
 • وجوه تشابه
 • پیشینه نوسازی
 • وجوه اختلاف
 • تفاوت در شیوه عمل
 • تفاوت در ساختار سیاسی دو کشور

فصل پنجم : دین و سازمان روحانیت در ایران

 

 • رهبری شیعیان در دوران غیبت
 • سازمان مذهبی شیعه
 • منابع مالی روحانیون شیعه
 • تشکیلات حکومتی روحانیون
 • اصولیون و اخباریون
 • ویژگیهای مکتب اصول

فصل ششم: دین و سازمان روحانیت در ترکیه

 • مذهب رسمی
 • ادیان ،مذاهب و طریقتهای موجود در ترکیه
 • شیعیان
 • طریقت ها و داراویش
 • علویان
 • بکتاشیه
 • طریقت نقشبندیه
 • طریقت نورجی ها
 • سلیمانجی ها
 • طریقت تیجانیه
 • طریقت مولویه
 • اقلیتهای غیر مسلمان
 • مسیحیان
 • نتیجه گیری بخش سوم
 • تفاوتهای دین و سازمان روحانیت در ایران و ترکیه
 • میزان همگرایی مذهبی
 • میزان مبارزه جویی
 • میزان استقلال سیاسی و مالی

فصل هفتم : مقاومت در برابر سیاستهای نوسازی در ایران

 • تأسیس جمهوری
 • آیه الله نائینی
 • آیهالله سید ابوالحسن اصفهانی
 • آیهالله شیخ عبدالکریم حائری یزدی
 • موضع آیهالله حائری در برابرمسایل سیاسی واجتماعی کشور
 • آیهالله شیخ محمد تقی بافقی
 • طرقت ها و دراویش

فصل هشتم : مقاومت در برابر سیاست های آتاتورک

 • مقاومت جدی صورت نگرفت
 • شورش شیخ سعید

نتیجه گیری بخش چهارم

 • مقایسه مقاومت در ایران و ترکیه در برابر سیاست های ضد مذهبی
 • توانای بسیج اجتماعی
 • منابع مآخذ
 • منابع انگلیسی
 • منابع ترکی استانبولی

 

 

 

 

دانلود پایان نامه سکولاریسم
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۴ شهریور ۱۳۹۶
347 بازدید