دانلود پایان نامه سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاک

چکیده

در این پروژه بر حسب نیاز به تحقیق و مطالعه این موضوع بنا به پیشنهاد و راهنمایی استاد محترم  در ابتدا با بیان مقدمه ای کوتاه در مورد تاریخچه سلنیوم به بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و نیز اشکال سلنیوم در طبیعت برای آشنایی بیشتر پرداخته شده است. و پس از آن موارد مصرف این عنصر در صنایع مطرح گردیده و با دادن یک دید کلی راجع به ماهیت سلنیوم به بررسی تاثیرات آن بر جانداران از جهت خطرات مصرف زیاد و نیز مصرف کم آن پرداخته شده  است و نهایتا به بررسی دقیق نقش سلنیوم در بدن انسان و نیاز روزانه به آن با توجه به سن و شرایط محیطی پرداخته شده در ادامه نیز به روشهای جبران کمبود سلنیوم در دام و همچنین از نمونه خوراکیهای حاوی سلنیوم زیاد یاد گردیده است در قسمت دوم این پروژه به بررسی خاکهای حاوی سلنیوم پرداخته شده و نیز بر آلودگی خاک توسط این عنصر تکیه گردیده است و در آخر به روش گیاه پالایی به عنوان راهی برای از بین بردن این آلودگی از محیط نگاه شده است و در این بین به معرفی برخی از گونه های گیاهی موثر در این روش و همچنین بررسی نتایج آزمایشهای مربوط به مفید بودن گیاه پالایی برای از بین بردن آلودگی سلنیوم از محیط آورده شده است. و در انتها به عنوان راهبردی مفید نتایج و اثرات ورود علم بیوتکنولوژی و مهندس ژنتیک و اصلاح نباتات را در گیاه پالایی معرفی گردیده است.

سلنیوم۱

فهرست مطالب

فصل اول- خصوصیات سلنیوم
مقدمه:
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی: سلینوم

جدول ۱: خصوصیات عمومی‌سلینوم

جدول  ۲: خصوصیات فیزیکی سلینوم

جدول ۳: انرژی یونش سلنیوم

جدول ۴: آرایش اتمی‌و عدد اکسیداسیون سلنیوم

جدول ۵: خصوصیات ظاهری سلنیوم

جدول ۶: واکنشهای سلنیوم با مواد دیگر

جدول ۷: اشکال سلنیوم

جدول ۸: شعاعهای اتم و یون سلنیوم

جدول۹: هدایت الکتریکی سلنیوم

جدول ۱۰: ایزوتوپهای عنصر سلنویم

خصوصیات و اشکال سلنیوم در طبیعت
حضور و تولید سلنیوم در طبیعت

جدول ۱۱: غلظت سلنیوم در آب و ارگانهای مربوط به آن

موارد استفاده سلنیوم در صنایع

فصل دوم  تاثیرات و خطرات سلنیوم
تاثیرات سلنیوم جانداران
نقش سلنیوم در بدن انسان و بررسی نیاز روزانه به آن

نقش فیزیولوژیکی سلنیوم

جدول ۱۲: مقدار مصرف مجاز روزانه سلنیوم برای افراد با توجه به گروه سنی آنها

جدول ۱۳: بعضی از منابع خوراکی برای تامین سلنیوم بدن

 خطرات مصرف بیش از حد سلنیوم

جدول ۱۴: رابطه میان مصرف سلنیوم و کاهش درصد ابتلا به بیماریهای مربوط به آن

نمودار مقایسه افراد مصرف کننده رژیم سلنیومی‌و افراد معمولی در جامعه

جدول ۱۵: میزان تعمل پذیری افراد نسبت به جذب سلنیوم برای حالت سمیت

 خطرات مصرف زیاد سلنیوم برای سلامتی

جدول ۱۶: مقایسه میزان غلظت سلنیوم در بافتهای گیاهی

خطرات کمبود سلنیوم در بدن
روش اول: تزریق سلنیوم
روش دوم: د ادن سلنیوم خوراکی

جدول ۱۹- علوفه ها و مقدار سلنیوم آنها برای تغذیه دام

نمونه هایی از خواراکیهای حاوی سلنیوم زیاد

جدول ۲۰- خوراکیهای مناطق سلنیومی

فصل سوم- آلودگی سلنیوم و نحوه از بین بردن آن
نمونه هایی از خاکهای حاوی سلنیوم زیاد
غلظت سلنیوم در خاک

جدول ۲۱- مقدار سلنیوم در خاک و ارتباط آن با مواد مادری خاک

آلودگی سلنیوم در خاک
نحوه از بین بردن آلودگی به روش گیاه پالایی
معرفی برخی از گونه ها و گیاهان مفید در phytoremediation
بررسی و نتایج آزمایشهای مربوط به Phytoremediation
وارد شدن علم بیوتکنولوژی در phytoremediation
نتایج و بحث
منابع و ماخذ

 

دانلود پایان نامه سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاک
قیمت : 3000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۴ بهمن ۱۳۹۴
47 بازدید