دانلود پایان نامه رابطه ارزش ویژه برند و پاسخ مصرف کننده در شرکت صباح

رابطه بین ارزش سهام برند و پاسخ مصرف کننده در صنایع غذایی (مطالعه موردی: شرکت صباح، گلستان) – ارائه سال ۱۳۹۴

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

چکیده

در دنیای امروز، مشتریان برای تصمیم گیری در فرایند خرید، با سوالات و اما و اگرهای بسیاری روبرو هستند. تنوع کالاها و محصولات مختلف باعث شده اند مشتریان با حق انتخاب های فراوان مواجه باشند.

در این تحقیق، رابطه بین ارزش ویژه نام ونشان تجاری و پاسخ مصرف کننده در شرکت صباح مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا ارتباط بین ابعاد داخلی ارزش ویژه نام ونشان تجاری و سپس رابطه بین ارزش ویژه نام و نشان تجاری و پاسخ مصرف کننده مورد بررسی قرار گرفت.

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گرد آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش ۳۸۴ نفر از بین کلیه مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت صباح در استان گلستان می باشد.

برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و همچنین برای تجزیه تحلیل داده ها جمع آوری شده از پرسشنامه از تکنیک های تحلیل عاملی تاییدی ومعادلات ساختاری استفاده شده است.

یافته های تحقیق نشان داد که ابعاد ارزش ویژه نام ونشان تجاری دارای ارتباط داخلی است. یافته ها همچنین رابطه بین ارزش ویژه نام ونشان تجاری و پاسخ مصرف کننده را تأیید کرد.

کلید واژه: نام و نشان تجاری، ارزش ویژه نام و نشان تجاری، پاسخ مصرف کننده، رضایت مشتری، شرکت صباح، وفاداری به نام و نشان تجاری، بازاریابی و برند

 

دانلود پایان نامه رابطه ارزش ویژه برند و پاسخ مصرف کننده در شرکت صباح
قیمت : 11000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
137 بازدید