دانلود پایان نامه توابع متغیر مختلط

چکیده

عددهای موهومی پرواز شگفت انگیز روح خدایند.این اعداد هویت دو گانه ای بین بودن ونبودن دارند.

گاترفید ویلهلم فون لایب نیتس۱۷۰۲میلادی :نظریه ی تابع ها از یک متغییر مختلط شامل برخی از قوی ترین و مفید ترین وپر کاربرد ترین ابزارهای تحلیل ریاضی است.برای انکه دست کم تا هدودی اهمییت متغیر های مختلف را نمایش دهیم چند مبهث از کاربرد های انها را به اختصار بر می شمریم .

 فهرست مطالب

ویژگیهای تحلیلی نگاشت

  جبر مختلط

همیوغ مختلط

تابعهای متغییر مختلط

خلاصه

شرایط  کوشی _ریمان

توابع تحلیلی

خلاصه

قضیه ی انتگرال کوشی

انتگرال های پربندی

اثبات قضیه ی انتگرال کوشی به کمک قضیه ی استوکس

نواحی همبند چند گانه

فرمول انتگرال کوشی

مشتقها

قضیه ی موره آ

خلاصه

بسط لوران

بسط تایلور

اصل انعکاس شوارتز

ادامه ی تحلیلی

سری لورن

خلاصه

نگاشت

انتقال

چرخش

انعکاس

نقطه های شاخه و توابع چند مقدار

خلاصه

 نگاشت همدیس

خلاصه

دانلود پایان نامه توابع متغیر مختلط
قیمت : 2500 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۵ دی ۱۳۹۴
44 بازدید