دانلود پایان نامه بررسی الگوریتم های مسیریابی

عنوان:الگوریتمهای مسیر یابی

چکیده

وظیفه اصلی لایه شبکه ، هدایت بسته‌ها از ماشین منبع به ماشین مقصد است در اغلب زیر شبکه‌ها ، بسته‌ها باید چند جهش انجام دهند. تا به مقصد برسند. برای شبکه‌های پخشی،استثنایی وجود دارد، وای در اینجا نیز اگر منبع و مقصد در یک شبکه نباشد مسیر یابی مشکل محسوب می‌شود. الگورتیم هایی که مسیرها و ساختمان داده‌های مربوط به آن را انتخاب می‌کنند، موضوع مهم را طراحی لایه شبکه اند.
الگوریتم مسیر یابی بخشی از نرم افزار لایه شبکه است که تعیین می‌کند بسته ورودی باید به کدام خط خروجی منتقل شود. اگر زیر شبکه از داده‌ها گرام‌ها استفاده کند، این تصمیم گیری دوباره باید برای هر بسته  ورودی تکرار شود ،چون تا آن موقع امکان دارد بهترین مسیر، تغییر کند اگر زیر شبکه از مدارهای مجازی استفاده کند ، تصمیمات مسیر یابی وقتی اتخاذ می‌شوند که مدار مجازی جدیدی استفاده گردد. از آن پس ، بسته‌های داده‌ها فقط از مسیر ایجاد شده قبلی منتقل می‌شوند.حالت دوم گاهی مسیر یابی تماس دارد ، زیرا مسیر در طول مدت تمسا کاربر باقی می‌ماند ( مثل کار کردن با پایانه یا انتقال فایل ) صرف نظر از این که آیا مسیرها برای هر بسته به طور مستقل انتخاب میشوند  یا فقط وقتی که اتصال جدیدی برقرار می‌شود انتخاب می‌گردند، خواصی  وجود دارند. که در الگوریتم‌های مسیر یابی مطلوب‌اند صحت ، سهولت تحمل عیب، پایداری ، عدالت و بهینگی صخت وسهولت نیازی به توضیح ندارند، اما نیاز به تحمل عیب چندان روشن نیست. انتظار می‌رود که شبکه‌های بزرگ ، سال‌ها بدون عیب کلی سیستم  به کار خود ادامه دهند. در این مدت ممکن است اشکالات سخت افزاری و نرم افزاری  گوناگونی به وجود آید. میزبان‌ها مسیر یاب‌ها مسیر یاب‌ها بدون نیاز به توقف انجام انجام کارها در مسیر یاب‌ها و راه اندازی مجدد شبکه در هر بار متلاشی شدن مسیریاباز عهده تغییرات در توپولوژی و ترافیک برآید

masiryab'

فهرست مطالب

مقدمه

الگوریتمهای مسیر یابی

اصل بهینگی

مسیر یابی کوتاه ترین مسیر

الگوریتم غرق کردن

مسیر یابی بردار فاصله

مسئله بی نهایت گرایی

مسیر یابی حالت پیوند

کسب اطلاعاتی راجع به همسایه‌ها

اندازه گیری هزینه خط

ساخت  بسته‌های حالت پیوند

توزیع بسته‌های حالت پیوند

محاسبه مسیرهای جدید

مسیریابی سلسله مراتبی

مسیریابی پخشی

مسیریابی چند پخشی

مسیریابی برای میزبانهای سیار

مسیریابی در شبکه‌های موقتی

کشف مسیر

نگهداری مسیر

جست و جوی گره در شبکه‌های نظیر به نظیر

آدرس IP مربوط به successor(start[i])

الگوریتم کنترل ازدحام

اصول کلی کنترل ازدحام

سیاست‌های جلوگیری از ازدحام

کنترل ازدحام در زیرشبکه‌های مدار مجازی

کنترل ازدحام در زیرشبکه‌های داده گرام

بیت اخطار

بسته‌های چوک

بسته‌های چوک مسیر به مسیر

تخلیه بار

تشخیص زودرس تصادفی

کنترل لرزش

کیفیت خدمات

‌مسیر یابی منبع دینامیک

مشکل مسیر یابی

یافتن انبوهی ازکوتاهترین راهها

مسیر یابی نیاز به مسیر یابی

Forward در جستجوی الگوریتم

الگوریتمهای مسیر یابی درکاربرد

پروتوکل اینترنت

مسیر یابی الگوریتم

مسیر یاب peer to peer

مسیر یابی Guntella

رده بندی یک به یک الگوریتم های مسیریابی

مسیر یابی تمرکز یافته

اجرا الگوریتم مسیریابی

ماشین محدود-معین

جدول مراجعه

الگوریتم های مسیریابی قطعی

الگوریتم های مسیریابی بی توجه

الگوریتم های مسیریابی انطباقی

عملکرد مسیریابی

تست در الگوریتم انطباقی

مسیریابی دینامیک

مسیریابی adaptive از Biocrawler

Vpn چیست؟

اصلاحات واژه شناسی

 

دانلود پایان نامه بررسی الگوریتم های مسیریابی
قیمت : 5100 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۷ آبان ۱۳۹۴
120 بازدید