دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت الکتریک خودرو شرق

عنوان: بررسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت الکتریک خودرو شرق

چکیده

ارزشیبابی کارکنان یکی از موثرترین ابزارهای ارتقاء کار آمدی- توانمندی و بهسازی نیروی انسانی است به کمک اطلاعاتی که از طریق ارزشیابی دقیق عملکرد نیروی انسانی بدست می‌ آید. برنامه ریزی شغلی- تصمیمات اداری- تشویقات و تنبیهات از مبانی موثق و قابل دفاع برخوردار می‌ شوند و در نتیجه ضابطه شایستگی در وضعیت خدمتی و سرنوشت اداری کارکنان بکار گرفته شده مناسبات منطقی وعادلانه در سازمانها حاکم خواهد شد. حاکمیت ضابطه شایستگی وایجاد فضای فوق العاده کارکنان در اجرای اثر بخشی وظایف شغلی و نیل به اهداف سازمانی می‌ گردد مجموعه این فعالیتها کار آیی و بهره وری سازمانهنا را افزایش داده موفقیت و پیشرفت آنها را تسهیل می‌ کند آیا نظام ارزیابی عملکرد در شرکت مورد تحقیق توانسته به اهداف خود که همان کارآیی کارکنان و تحقیق اهداف سازمانی است به طور کامل دستیابی پیدا کند لذا سعی کردیم تا نظام ارزیابی عملکرد کارکنان را که تاثیر مهمی در تحقیق اهداف این شرکت دارد را به صورت اجمالی بررسی تا نسبت به دلایل کار آیی این نظام ارزیابی شناخت پیدا کنیم و برای رسیدن به این شناخت پاسخ به سوالات ذیل اهمیت فراوانی دارد.

irankhodroفهرست مطالب

    فصل اول –     عنوان تحقیق
۱- عنوان تحقیق
۲- طرح مسئله
۳- اهمیت و ارزش تحقیق
۴- علت و هدف از انتخاب موضوع
۵- سوالات تحقیق
۶- تعریف اصطلاحات و واژه ها
۷- سابقه تاریخی موضوع
۸- روش تحقیق
۹- حیطه تحقیق
۱۰- موانع و محدودیتهای تحقیق

    فصل دوم –     پیشینه پژوهش
تئوریهای مدیریت
تئوری انتظار جذابیت
نظریه برابری
تئوری تقویت اسکز
نظریه تعیین هدف
نظریه تناسب شغل با شخصیت
نکات اصلی الگوی مزبور عبارت از
تئوری دو عاملی هرز برگ
الگوی ویژگیهای شغلی
تئوری نیاز مک‌کله‌لند- تئوری نیاز به پیشرفت
کاربرد نظریه های انگیزش
شناسایی تفاوتهای فردی
هدف و نتیجه
مشارکت افراد در تصمیم گیریها
رابطه پاداش با عملکرد
رعایت اصل برابری حقوق
بررسی متون مروبط به موضوع پژوهش
تاریخچه ارزشیابی عملکرد
تعاریف ارزشیابی
در این دو تعریف دو نقش برای ارزشیابی
ضرورت و اهمیت ارزشیابی
اهداف ارزیابی عملکرد
برنامه ریزی نیروی انسانی
کارمند یابی و انتخاب
تعیین روایی آزمون های استخدامی
آموزش و تربیت کارکنان
تعیین مسیر شغلی
حقوق و مزایا
شناخت استعدادهای بالقوه کارکنان
نظریه های ارزیابی
انواع ارزیابی
ارزیابی سرپرست مستقیم
ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس
ارزیابی همقطاران از عملکرد یکدیگر
ارزیابی گروهی
ارزیابی از طریق خود سنجی
عوامل موثر بر ارزیابی
شاخص های ارزیابی
مراحل ارزیابی
ویژگی های ارزشیابی
روشهای ارزشیابی
۳) مصاحبه ارزشیبای با استفاده از شیوه های علوم رفتاری
روش مقیاس
عامل سنجی
روش ثبت و قایع حساس
روش توصیفی
روش قیاسی (استانداردهای کار)
روش درجه بندی
مقایسه دو به دو
توزیع اجباری
انتخاب اجباری
ارزیابی بر اساس مدیریت بر مبنای هدف
روش بررسی داخلی
روش ارزیابی گروهی
مصاحبه پایانی
موانع و محدودیتهای ارزیابی نیروی انسانی
موانع روانی و رفتاری
عینیت نداشتن
تعمیم (اثر هاله ای)
سختگیرانه، تاهل یا محافظه کاری
تازگی
مقابله
محاکمه  بجای ارزیابی
تعصبات شخصی ارزیاب
موانع فنی واجرایی
نکات مهم در طراحی سیستم ارزیابی
عوامل موثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی
ویژگیهای سیستم ارزیابی عملکرد کار آمد

    فصل سوم – روش تحقیق
روش انجام تحقیق

    فصل چهارم- بررسی و تحلیل اطلاعات
بررسی وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده
بررسی پاسخهای افراد به سوالات پرسشنامه

    فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
پیشنهادات
پرسشنامه و فرم ارزیابی کارکنان قراردادی
منابع و ماخذ

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت الکتریک خودرو شرق
قیمت : 3000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۵ آذر ۱۳۹۴
109 بازدید