دانلود پایان نامه اثر بتن سبک بر عملکرد لرزه ای دیوارهای نازک

اثر بتن سبک و کم مقاومت بر عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی نازک کم تسلیح

  • پایان نامه ترجمه شده مهندسی عمران – ۲۰۱۵
  • مقاله زبان اصلی Pdf + ترجمه مقاله با فرمت Word

چکیده

هرچند برنامه های تحقیقاتی متعددی عملکرد المان های سازه ای ساخته شده از بتن سبک را بررسی کرده اند، درک محدودی از رفتار دیوارهای برشی سبک تحت شرایط لرزه ای وجود دارد. در این مقاله خلاصه یک مطالعه آزمایشگاهی آورده شده که شامل آزمایش های چرخه ای شبه استاتیکی و آزمایش های میز لرزه برای بیست دیوار می باشد که برای فراهم نمودن اطلاعاتی درباره اثر بتن سبک و کم مقاومت بر عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی نازک کم تسلیح انجام شدند. نتایج آزمایش ها بیان می کنند که مقاومت برشی، نسبت های دریفت و انرژی مستهلک شده در حالت های مختلف حدی دیوارهای بتن سبک در مقایسه با دیوارهای ساخته شده از بتن با وزن معمولی بزرگتر بودند. عملکرد اندازه گیری شده نیز نشان داد که ضریب کاهش پیشنهاد شده توسط ACI 318-11 و NTC-C اثر بتن کم مقاومت و سبک را به طور مناسبی در نظر نمی گیرد. بنابراین مقاومت برشی دیوارهای برشی بتن سبک و کم تسلیح نازک را می توان بدون هرگونه ضریب اصلاحی محاسبه نمود

کلمات کلیدی : بتن سبک ، رفتار لرزه ای دیوارهای برشی ، دیوارهای برشی کم تسلیح

اثر بتن سبک بر عملکرد لرزه ای دیوارهای نازک
اثر بتن سبک بر عملکرد لرزه ای دیوارهای نازک

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

ضرایب اصلاحی برای بتن سبک

برنامه آزمایشگاهی

هندسه و تسلیح

مشخصات مکانیکی مصالح

نتایج آزمایش و بحث

الگوهای ترک و مودهای گسیختگی

منحنی های هیسترزیس

سختی اولیه و زوال سختی

استهلاک انرژی

جمع بندی ها

فهرست جداول و اشکال

جدول ۱ ویژگی های تسلیح و ابعاد اجراشده دیوارهای ساخته شده از بتن سبک

شکل ۱٫ طرح هندسه و تسلیح برخی از نمونه ها: (a) 2L, 2N, 4L, 4N؛ (b) 7L, 7N

جدول ۲٫ مشخصات مکانیکی اندازه گیری شده بتن

جدول ۳٫ مشخصات مکانیکی اندازه گیری شده تسلیح فولادی

جدول ۴٫ پارامترهای اصلی اندازه گیری شده پاسخ روی نمونه های ساخته شده از بتن سبک

جدول ۵٫ پارامترهای اصلی اندازه گیری شده پاسخ روی نمونه های ساخته شده از بتن معمولی

شکل ۲٫ الگوهای ترک های نهایی دیوارهای آزمایش شده تحت تحریک های میز لرزه: (a) 9L، (b) 9N، (c) 10L (d) 10N.

شکل ۳٫ منحنی های هیسترزیس دیوارهای ساخته شده از بتن سبک: (a) 7L، (b) 9L، (c) 10L

شکل ۴٫ منحنی های هیسترزیس دیوارهای ساخته شده از بتن معمولی: (a) 7N، (b) 9N، (c) 10N

جدول ۶٫ نسبت بین پارامترهای اندازه گیری شده در بتن سبک و بتن معمولی.

دانلود پایان نامه اثر بتن سبک بر عملکرد لرزه ای دیوارهای نازک
قیمت : 14900 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۸ آبان ۱۳۹۸
185 بازدید